สะพานชินเคียว Shinkyo Bridge

สะพานชินเคียว (Shinkyo Bridge) ตั้งอยู่ ณ ประตูทางเข้าศาลเจ้าและวัดนิกโก้ เป็นของศาลเจ้าฟูทาราซัง (Futarasan Shrine) เป็น 1 ใน 3 ของสะพานที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่นร่วมกับสะพานคินไตเคียว (Kintaikyo Bridge) ที่อิวาคูนิกับสะพานซารุฮาชิ (Saruhashi) ที่ยามานาชิ, โอสึกิ

สะพานชินเคียวเป็นสะพานโค้งสีแดง ทอดข้ามแม่น้ำไดยะ (daiya river) ตรงเชิงปากทางขึ้นสู่แหล่งมรดกโลก ชื่อว่าสะพานชินเคียว หรือ สะพานอสรพิษคู่ มีความยาว 28 เมตร กว้าง 7 เมตร สูงจากระดับน้ำประมาร 10 เมตร สร้างจากไม้โดยมีเสาหิน รองรับน้ำหนัก ซึ่งเป็นสะพานที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของบรรดาสะพานไม้ของญี่ปุ่น ทาด้วยสีแดง สมัยก่อนสะพานนี้ใช้เฉพาะเจ้านายชั้นสูงหรือเชื้อพระวงศ์เท่านั้นในการข้ามแม่น้ำไดยะ

ที่ตั้ง: เมืองนิกโก้ ประเทศญี่ปุ่น

วิธีเดินทาง: จากสถานี Nikko, JR Nikko Line หรือสถานี Tobu Nikko, Tobu Nikko Line

  • โดยสารรถบัสไปลงที่ Shinkyo bus stop ใช้เวลาประมาณ 5 นาที ค่าโดยสาร 200 เยน หรือสามารถใช้ World Heritage bus แบบ One day pass ราคา 500 เยน ก็ได้

  • หรือเดินไปประมาณ 20 - 30 นาที

ช่วงเวลาที่ดี: ความสวยงามของสะพานชินเคียวนั้น จะสวยที่สุดในยามใบไม้เปลี่ยนสี ประมาณปลายเดือนตุลาคม - ต้นเดือนพฤศจิกายนเมื่อใบไม้ต่างๆ เปลี่ยนเป็นสีแดง ส้ส้ม สีเหลือง สลับกันไป

เวลาเปิด-ปิด: เปิดทุกวัน

  • เดือนเมษายน - พฤศจิกายน 8:00-17:00

  • กลางเดือนพฤศจิกายน - มีนาคม 9:00-16:00

ค่าข้ามสะพาน: ผู้ใหญ่ 300 เยน / นักเรียนชั้นมัธยมปลาย 200 เยน / นักเรียนชั้นประถมและมัธยมต้น 100 เยน

วีซ่า: เที่ยวญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า

เพิ่มเติม: คู่มือท่องเที่ยวญี่ปุ่น

Google Map: