วังวรดิส

วังวรดิศ
เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่าน ทรงได้รับการถวายสมัญญานามว่า “พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์และโบราณคดี” และ “พระบิดาของกระทรวงมหาดไทย” และทรงเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับการยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้เป็น “บุคคลสำคัญของโลก” เมื่อปีพ.ศ. 2505
พระตำหนักที่ประทับเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบเรอเนสซองส์ ได้สร้างแล้วเสร็จเมื่อปีพ.ศ. 2454 ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคล โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ทายาทชั้นเหลน ผู้สืบราชสกุล

เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์ - ศุกร์ โดยติดต่อล่วงหน้า และต้องเป็นหมู่คณะจำนวนตั้งแต่ 50 ท่านขึ้นไป
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 081 689 3994
วิธีเดินทาง : ลงสถานีราชเทวี ออกทางออกที่ 1 ต่อเรือโดยสารคลองแสนแสบที่ท่าสะพานหัวช้างขึ้นที่ท่าผ่านฟ้าลีลาศ ใกล้วัดสระเกศ จากนั้นเดินผ่านแยกผ่านฟ้าลีลาศ เข้าสู่ถ.หลานหลวง จะพบวังวรดิศ หรือออกทางออกที่ 3 ต่อรถประจำทางสาย60 และ 174
เว็บไซต์ : http://www.prince-damrong.moi.go.th