เขาพระตำหนัก

สามารถมองเห็นวิวได้ 360' และมีร้่านกาแฟข้างบน วิวดีครับ