โลหะปราสาทยามเย็น

โลหะปราสาทยามเย็น ถ่ายจากร้านกาแฟในอาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์