โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริเกี่ยวกับพัฒนาและฟื้นฟูป่าชายเลน ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปสัมผัสกับประสบการณ์ในป่าชายเลนบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระยะทางประมาณ 850 เมตร

ที่อยู่: บ้านพะเนิน ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

วิธีการเดินทาง: จากตัวเมืองเพชรบุรีใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 3177 ตรงไประยะทางประมาณ 15 กม. สู่หาดเจ้าสำราญราว 1 กม. จะมีทางแยกให้เลี้ยวซ้ายขับตรงไปประมาณ 6 กม.

ช่วงเวลาที่ควรไป: เที่ยวได้ตลอดทั้งปี

เวลาเปิด-ปิด: 06.00 - 18.00

ค่าเข้าชม: ไม่มี

เพิ่มเติม:

  • เบอร์โทรศัพท์ 0 3244 1264-5

  • www.lerd.org

  • หากมาเป็นหมู่คณะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า

Google Map: