เลาเหมย ชายฝั่งสีเขียวของไต้หวัน

แนวปะการังที่เกิดจากหินลาวาที่ถูกคลื่นกัดเซาะจนมีรูปร่างแปลกตาของชายทะเลเหลาเหมย (Lao Mei) ทุกๆ ปีประมาณเดือนเมษายน - พฤษภาคมแนวปะการังจะถูกปกคลุมด้วยตะไคร้น้ำเยอะเป็นพิเศษ จนเป็นสีเขียวไปทั่วบริเวณชายฝั่ง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของไต้หวัน

ที่อยู่: Laomei Community, Shimen District, New Taipei City

วิธีการเดินทาง: ถ้าเดินทางจากไทเป นั่งรถไฟ MRT สายสีแดง ลงที่สถานี Tamsui จากนั้นต่อรถประจำทางไปลงที่ Lao Mei

ช่วงเวลาที่ควรไป: เดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม

ค่าเข้าชม: ฟรี

วีซ่า: เที่ยวไต้หวันไม่เกิน 30 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า

เพิ่มเติม: คู่มือท่องเที่ยวไต้หวัน