ภูเขาที่สูงที่สุดของมาเลเซีย

ภูเขาคินาบาลู (Mount Kinabalu) เต็มไปด้วยความหลากหลายของระบบนิเวศของพันธุ์พืชและสัตว์ คนที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบผจญภัยต้องไม่พลาดปีนเขาไปชมพระอาทิตย์ขึ้นบนภูเขาคินาบาลู สำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์ปีนเขามากนักสามารถใช้เส้นทางปีนเขาผ่านเส้นทางเวียเฟอร์ราตาได้ เป็นเส้นทางปีนเขาที่มีการติดตั้งวงแหวนเหล็ก ราว และสายเคเบิลยึดติดกับหน้าผาเอาไว้ แต่ผู้ที่จะไปปีนเขาก็ต้องมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วย

ภูเขาคินาบาลูเป็นมรดกโลกแห่งแรกของประเทศมาเลเซียที่ได้รับรองจากองค์การยูเนสโก มีความสูง 4,095.2 เมตร ซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ที่ตั้ง: ซาบาห์, มาเลเซีย

วิธีเดินทาง: บินไปลงที่กัวลาลัมเปอร์ จากนั้นจึงต่อเครื่องไปยังโกตา คินาบาลู

ช่วงเวลาที่ดี: ภูเขาคินาบาลูมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้นตลอดปี มีฤดูหลัก 2 ฤดู คือ ฤดูร้อนและฤดูฝน โคตาคินาบาลูสามารถมาเที่ยวได้ทั้งปี ทั้งนี้หากอยากมาแบบไม่ติดฝนตกหรือฝนลงไม่ชุกและไม่ร้อนจัด ช่วงเดือนมกราคม-เดือนมีนาคมจะเป็นช่วงที่อากาศดีที่สุด ในขณะที่เดือนเมษายน-เดือนพฤษภาคมจะเป็นช่วงร้อนที่สุด

วีซ่า: เที่ยวมาเลเซียไม่เกิน 30 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า

เพิ่มเติม: 10 ที่เที่ยวยอดนิยมในกัวลาลัมเปอร์

Google Map: