เกาหลีในอีกมุม

เกาหลีไม่ได้มีดีแค่ ซีรีย์ บอยแบนด์ หรือ เครื่องสำอางค์ มาลองมองเกาหลีในอีกแงุ่มมหนึ่งกัน