ดานัง เวียดนามกลาง

เมืองเศรษฐกิจอันดับสามของเวียดนาม ที่ๆได้รับการขนานนามว่าสิงคโปร์สองและสะพานที่สวยติดอันดับโลก