มุมมองที่สงบ เพราะโอบกอดด้วยสีเขียว ที่แม่กำปอง จ.เชียงใหม่

แม่กำปอง หมู่บ้านเล็ก ๆ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาในจังหวัดเชียงใหม่อ ทุกพื้นที่ในหมู่บ้านโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ มีลำธารไหลผ่าน และป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ อากาศดีตลอดทั้งปี และยังคงมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่แสนเรียบง่าย และทำให้ที่นี่ดูเหมือนจะมีเสน่ห์ดึงดูดให้คนแปลกหน้าต่างถิ่น