คีรีวงแล้วจะหลงรัก

คนส่วนมากต้องไปถ่ายภาพบนสะพานกันแต่ถ้าลองถ่ายกลับไปที่สะพานมีภูเขาเป็นฉากหลังก็สวยไปอีกแบบค่ะ