เที่ยวโตเกียวครั้งแรก

ญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกเลยที่เราไปเที่ยวต่างแระเทศทั้งตื่นเต้นและดีใจสวยงามสะอาดมากมีโอกาสจะกลับไปใหม่