ทะเลสาบ

สวยมากน้ำมีความหลากสีอากาศก็ดีทุกอย่างดีหมด อยากไปอีก