พระราชวังต้องห้าม

ไปจีนไม่รู้จะเริ่มจากที่ไหนก็ควรเริ่มจากปักกิ่งนี่แหละ เพราะเดินทางสะดวก แต่อาหารไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่