ข่าวและโปรโมชั่น

ThaiSmile เตรียมรุกตลาดไต้หวัน เตรียมเปิดบินตรงกรุงเทพฯ สู่ เกาสงจากมาตรการยกเว้นวีซ่าท่องเที่ยวไต้หวันสำหรับนักท่องเที่ยวไทยพำนักในไต้หวันได้เป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้ว ทำให้นักท่องเที่ยวชาวไทยต่างแห่กันไปท่องเที่ยวไต้หวันกันเพิ่มขึ้น คาดว่าในปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางมาไต้หวันสูงถึง 360,000 คน ซึ่งปัจจุบันเส้นทางบินหลักคือ กรุงเทพ-เถาหยวน ส่วนกรุงเทพ - เกาสงนั้นมีเพียงสายการบินไชน่าแอร์ไลน์เท่านั้นที่ให้บริการ

เมืองเกาสง เมืองทางตอนใต้ของไต้หวันและถือว่าเป็นจังหวัดที่มีคนอยู่หนาแน่นมากที่สุดเป็นอันดับ 2 เป็นเมืองที่สำคัญและใหญ่ที่สุดของไต้หวันและยังเป็นเมืองอุตสาหกรรมอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากมาย โดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมที่สามารถผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมของคนท้องถิ่น วัฒนธรรมจีน และวัฒนธรรมยุคสมัยใหม่เข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวอีกด้วย

โดยสายการบินชื่อดังสายการบินไทยสไมล์ (Thai Smile) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของสายการบินไทย วางแผนที่จะเปิดเส้นทางบินกรุงเทพ-เกาสง ทดแทนสายการบินไทยซึ่งเคยมีเส้นทางบินนี้มาก่อนแต่หยุดบินแล้ว โดยก่อนหน้านี้ เมื่อปี 2555 ไทยสไมล์เคยวางแผนจะเปิดเส้นทางบินกรุงเทพ-เกาสง แต่ไม่ได้เปิดเสียที ล่าสุด เห็นโอกาสเหมาะสมที่มีนักท่องเที่ยวไทยนิยมมาท่องเที่ยวไต้หวันมากขึ้นจากผลของมาตรการยกเว้นวีซ่า จึงเดินหน้าดำเนินการเปิดเส้นทางบิน ขณะนี้องค์การการบินพลเรือนของไต้หวันกำลังอยู่ระหว่างพิจารณาอนุญาตวันที่ให้เริ่มเปิดบริการ คาดว่าไทยสไมล์น่าจะเปิดบริการเส้นทางบินกรุงเทพ-เกาสงได้ในช่วงครึ่งปีหลัง


สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.thaismileair.com

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : www.thaismileair.com และ http://thai.rti.org.tw 

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ

  

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)