ข่าวและโปรโมชั่น

อยากเที่ยวต้องรู้ วัคซีนพาสปอร์ต คืออะไร ขอได้ที่ไหน

HOW TO!!! ... อยากขอเอกสารรับรองวัคซีนพาสปอร์ต (Vaccine Passport) ต้องทำไง
มานี่เดี๋ยวบอก.....
 
แม้ตอนนี้สถานการณ์โควิด 19 จะไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ แต่ก็มีหลายๆ คนที่เริ่มหาลู่ทางจะออกนอกประเทศไม่ว่าจะในเรื่องทางธุรกิจ เรื่องเรียน หรือเรื่องส่วนตัว ฉะนั้นขั้นตอนที่ควรจะรู้ก็คือ การขอเอกสารรับรอง วัคซีนพาสปอร์ต (Vaccine Passport) ซึ่งวันนี้เราจะมาชี้แจงให้ฟังกัน
 
มาเริ่มกันที่เอกสารที่ต้องใช้ก่อนดีกว่า
ถ้ามาขอ “ด้วยตัวเอง” เอกสารที่ต้องเตรียม
1. ใบรับรองการฉีดวัคซีน ที่ยืนยันได้ว่าบุคคลน้ัน
ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ครบถ้วนแล้ว ฉบับตัวจริงและสําเนา (พร้อมลงนามสําเนาถูกต้อง)
2. หนังสือเดินทาง (Passport)
3. หลักฐานการเดินทาง เช่น ตั๋วเครื่องบิน
4. ค่าเอกสาร 50 บาท
 
ถ้ามอบอำนาจให้ “คนอื่น” มาขอให้ หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาทำเรื่องให้
มีเอกสารหลักฐาน 2 ส่วน รวม 6 รายการ ได้แก่
 
ส่วนที่ 1 เอกสารของผู้มอบอํานาจ
1. ใบรับรองการฉีดวัคซีน ที่ยืนยันได้ว่าบุคคลน้ัน
ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ครบถ้วนแล้ว ฉบับตัวจริงและสําเนา (พร้อมลงนามสําเนาถูกต้อง)
2. หนังสือเดินทาง (Passport)
3. หลักฐานการเดินทาง เช่น ตั๋วเครื่องบิน
4. ค่าเอกสาร 50 บาท
 
ส่วนที่ 2 เอกสารของผู้รับมอบอํานาจ
1) หนังสือมอบอํานาจ ฉบับตัวจริง (ผู้มอบอํานาจ 1 คนต่อ 1 ฉบับ)
2) บัตรประชาชน ฉบับตัวจริง และสําเนา

 
โดยสามารถขอรับเอกสารรับรองได้ที่ :
1. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เบอร์โทรศัพท์ 0-2134-0134 รับเฉพาะผู้ที่นัดล่วงหน้า ทางอีเมล porthealth_bkk@ddc.mail.go.th
 
2. คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.00 น. (หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-5903430 หรือทางอีเมล tmcbamras@gmail.com
 
3. กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค สามารถยื่นได้ในวันจันทร์และพุธ เวลา 09.00-12.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 0-2590-3232
 
4. สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) เขตบางเขน กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ในเวลาราชการ (หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หมายเลขโทรศัพท์ 0-2521-0943-5 เริ่มวันที่ 11 พ.ค. 64”
 

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)