ข่าวและโปรโมชั่น

"การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย" จับมือ "เกรท วอลล์ มอเตอร์" ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ด้วยยานยนต์พลังงานใหม่ ฟื้นเศรษฐกิจไทย!


เกรท วอลล์ มอเตอร์ สานต่อกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ สนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ด้วยยานยนต์พลังงานใหม่เพื่อการท่องเที่ยวภายในประเทศ ในจุดนี้มีส่วนสำคัญต่อการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจและส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เพื่อแสดงให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของภาครัฐและภาคเอกชนในการร่วมมือกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาลและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทั้งยังผลักดันประเทศไทยให้เดินหน้าสู่การเป็นธรรมาภิบาลคาร์บอน โดยวางแผนสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รวมถึงประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ ในภูมิภาคต่างๆ (Unseen New Series) 

 

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)