ข่าวและโปรโมชั่น

เปิดแลนด์มาร์ค! เช็คอิน 7 สวนป่า ที่เที่ยวหน้าหนาวที่ต้องโดน "สวนป่าเศรษฐกิจ" โดย อ.อ.ป. โซนภาคเหนือ


หนาวนี้ govivigo ขอชวนเพื่อนๆ เที่ยวเชิงธรรมชาติ กับโอโซนภาคเหนือ รวม 7 สวนป่าที่น่าไปเช็คอิน บอกได้เลยว่าฟินแน่นอน ซึ่งช่วงเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ เป็นช่วง High season ที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวภาคเหนือสุดๆ แถมประเทศไทยได้ผ่อนคลายมาตรการ และประกาศให้โรคโควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่นแล้ว การเดินทางท่องเที่ยวถือว่าเป็นไปได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น 

สวนป่าทั้ง 7 แห่งนี้ประกอบไปด้วย สวนป่าดอยบ่อหลวง, สวนป่าวัดจันทร์, สวนป่าแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่, สวนป่าสาละวิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน, สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดลำปาง, สวนป่าแม่ละเมา จังหวัดตาก และสวนป่าเขากระยาง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ถูกพัฒนาขึ้นมารองรับนักท่องเที่ยว สำหรับ 7 ส่วนป่าที่กล่าวมานั้น ถึงแม้ว่าจะอยู่ภาคเหนือเหมือนกันแต่ลักษณะภูมิประเทศต่างกัน ทำให้กลายเป็นแหล่งที่ต้องไปเช็คอินให้ครบ เพราะสวยมากจริงๆ 

1. สวนป่าดอยบ่อหลวง และสวนป่าวัดจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่ สวนป่าสนที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี และเป็นสวนป่ายอดฮิตที่ถูกจองเยอะที่สุด
2. สวนป่าแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่, สวนป่าสาละวิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และสวนป่าเขากระยาง จังหวัดพิษณุโลก สวนป่าเศรษฐกิจที่ถูกพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทำให้ที่พักในบริเวณสวนป่าเหล่านี้ถูกโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ และความเขียวขจีของไม้เศรษฐกิจนับพันไร่
3. สวนป่าสาละวิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน สวนป่าเชิงนิเวศแห่งใหม่ที่เปิดให้บริการทั้งบ้านพักและบ่อน้ำพุร้อนเพื่อสุขภาพ
4. สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดลำปาง นอกจากจะเป็นพื้นที่ในการอนุรักษ์และบริบาลช้างไทยแล้ว ที่นี่ยังเปิดให้บริการบ้านพักและกิจกรรมต่างๆ ที่สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับช้างอีกด้วย

ส่วนป่าทั้ง 7 นี้ อยู่ภายใจจ้การดูแลขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) หากนักท่องเที่ยวท่านใดสนใจและอยากเข้าเยี่ยมชมสวนป่าของ อ.อ.ป. สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook Fanpage : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
โทร. 02 282 3243 - 7 (ตามวันและเวลาราชการ)

 

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)