ข่าวและโปรโมชั่น

"การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ" การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับรากแห่งจิตวิญญาณของชีวิต


สสส. ร่วมกับศูนย์ความรู้และประสานงานสุขภาวะทางปัญญา และศูนย์กิจการสร้างสุข SOOK Enterprise จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ Spiritual Tourism ผ่านแคมเปญ “เยือนยล มนตรา มาตุคาม” เพื่อเชื่อมโยงงานสุขภาวะทางปัญญาเข้ากับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเปลี่ยนมุมมองการท่องเที่ยว ให้ได้ศึกษาภายในจิตใจของตนเองมากยิ่งขึ้น

ซึ่งเนื้อหาภายในแคมเปญสามารถช่วยเยียวยาจิตใจ สร้างความหวังและแรงบันดาลใจในการพบความหมายที่สดใหม่ของชีวิต เพื่อให้มีความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น แคมเปญนี้จะถูกนำเสนอผ่านรูปแบบทริปการท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สัมผัสเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงของตนเอง และยังเป็นการขานรับการเปิดเมืองและวิถีชีวิตผ่อนคลายของผู้คนในยุคหลังโควิดอีกด้วย   

กิจกรรมการท่องเที่ยวชุด เยือนยล มนตรา มาตุคาม ประกอบไปด้วยกิจกรรมการเสวนา 2 ครั้ง และทริปการท่องเที่ยวทั้งหมด 5 ครั้ง โดยจัดขึ้นในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม พ.ศ. 2566 ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ sooklife.com/sooktour หรือเฟซบุ๊กเพจ จิตวิวัฒน์ - New Consciousness

 

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)