ข่าวและโปรโมชั่น

มีผลแล้ว! อินเดีย ยกเลิกตรวจ RT-PCR ผู้เดินทางจากไทยแล้ว


govivigo มีข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการครอบครัวอินเดีย เกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบันซึ่งตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการครอบครัวอินเดียได้ปรับปรุงมาตรการสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศที่เดินทางเข้าอินเดียจากหรือผ่านสาธารณรัฐประชาชนจีน สิงคโปร์ ฮ่องกง เกาหลี ไทย และญี่ปุ่น ไม่จำเป็นต้องมีรายงานผลการตรวจ COVID-19 (RT-PCR) และอัพโหลดผลการตรวจในแพลตฟอร์ม “Air Suvidha”


ซึ่งจากการอัพเดตสถานการณ์ล่าสุดขององค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับโควิด-19 จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันรายใหม่ทั่วโลกลดลง 89% ในช่วง 28 วันที่ผ่านมา ขณะเดียวกันอินเดียยังคงมีแนวโน้มลดลง โดยมีรายงานผู้ป่วยรายใหม่น้อยกว่า 100 ราย/วัน ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีของการท่องเที่ยวอินเดียอย่างมาก

 

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)