ข่าวและโปรโมชั่น

ร่วมงานประจำปี ประเพณีปอยส่างลอง 2566 จังหวัดแม่ฮ่องสอน


"ปอยส่างลอง" เป็นประเพณีบวชสามเณรของชาวไตที่มีความสำคัญและยิ่งใหญ่ สะท้อนถึงความศรัทธาอันแรงกล้าในพระพุทธศาสนาของชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการสืบทอดประเพณีเฉพาะถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น โดยแต่ละพื้นที่จะมีการตกแต่งขบวนแห่ส่างลอง (แห่คัวหลู่) แตกต่างกันไป นับได้ว่ามีความสวยงามตามแบบประเพณีโบราณของชาวไตอย่างแท้จริง 

ในแต่ละปี ชาวไตในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะกำหนดจัดประเพณีปอยส่างสองในช่วงปลายเดือนมีนาคมไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนหรือต้นเดือนพฤษภาคม (ในช่วงเด็กปิดภาคเรียน) และจะมีการจัดประเพณีในทุกอำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน อ.เที่ยวปาย  อ.แม่สะเรียง อ.ปางมะผ้า อ.ขุนยวม และ อ.แม่ลาน้อย 


สำหรับผู้ที่สนใจ ยังสามารถเดินทางเข้าร่วมบุญประเพณีปอยส่างลองในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังนี้ 
1. อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน วันที่ 22-24 เมษายน 2566 ณ วัดในสอย
กำหนดวันแห่คัวหลู่ วันที่ 23 เมษายน เวลา เวลา 07.00 น.
2. อำเภอปาย วันที่ 29 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2566 ณ วัดม่วงสร้อย 
กำหนดวันแห่คัวหลู่ วันที่ 1 พฤษภาคม เวลา 16.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน โทร. 053 612 982 หรือ TATHGN
 

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)