ข่าวและโปรโมชั่น

ททท. ชวนคนไทยเปิดประสบการณ์ด้วยการท่องเที่ยวเชิงอาหารไปกับ "Amazing Thailand Culinary City"


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) เปิดตัวโครงการ Amazing Thailand Culinary City เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) นำเสนอนวัตกรรมในการสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่า (High Touch) นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจระดับภูมิภาคภายใต้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) มุ่งให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารและความยั่งยืนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ BCG 

โดยจะแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่
1. กิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงอาหาร หรือ B2B Matching จัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566
2. กิจกรรมสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไปที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ใน 4 จังหวัด ได้แก่
- จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2566
- จังหวัดขอนแก่น วันที่ 9-11 มิถุนายน 2566
- จังหวัดภูเก็ต วันที่ 16-18 มิถุนายน 2566
- จังหวัดจันทบุรี วันที่ 23-25 มิถุนายน 2566

ภายในงานมีการนำสินค้าและบริการจากหลากหลายผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอาหาร อาทิ City Dining Experience, Farm to Table และ Culinary Cooking Activity รวมทั้งจัดแสดงเมนู Hidden Dishes ของ 5 ภูมิภาค และกิจกรรม Workshop ที่น่าสนใจอีกด้วย
 

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)