ข่าวและโปรโมชั่น

เทศกาลปราการเฟสติวัล Prakan Festival จังหวัดสมุทรปราการ


ขอเชิญชวนร่วมแสดงความยินดีกับ เทศกาล ปราการเฟสติวัล Prakan Festival  จังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้รับการประกาศให้เป็นสุดยอดแห่งเทศกาล รางวัล Asia Local and Traditional Art Festival of 2024 Awards จาก IFEA International Festivals and Events Association 

จากการสร้างเทศกาลเพื่อสื่อสารความหมายของ รศ.112 ให้เชื่อมร้อยกับ ป้อมปราการ สู่การสานสร้างการสื่อสารที่เปิดสู่การสร้างความสัมพันธ์ อันเคยมีมายาวนานกับนานาประเทศในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความหมายใหม่ให้เกิดประโยชน์ ในระดับชาติ และนำสมุทรปราการสื่อสารสู่สากล  ด้วยแนวคิด Festival Economy

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) ได้พัฒนา แนวทางการสร้างสรรค์ ผลักดันให้เกิด Festival Economy  โดยร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ป้อมผีเสื้อสมุทร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ และหน่วยงานภาครัฐของจังหวัด สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้

 โดยการจัดงานนี้ ได้มีกิจกรรมของปราการเฟสติวัล ขยายกระจายตัวออกไปในพื้นที่ ต่างๆถึง 5 แห่ง คือ ป้อมผีเสื้อสมุทร หอชมเมือง เมืองโบราณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านขุนสมุทรจีน พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ โดยเฉพาะ ที่พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ จะถือว่า นี่เป็นการจัดในรูปแบบ Night Museum ครั้งแรก ชมนิทรรศการ ประวัติศาสตร์ ทหารเรือ เรือรบหลวงโบราณ เรือพระราชพิธี  และครั้งแรกของการเปิดให้ชม การจัดแสดงชุดเสื้อผ้าของ พลเรือโท พระยาชลยุทธโยธินทร์ อ็องเดร ดูว์ แปลซี เดอ รีเชอลีเยอ ผู้บัญชาการกรมทหารเรือสยาม ผู้เป็นรองผู้บัญชาการการรบของสยามในวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2436 และเป็นผู้ออกแบบป้อมพระจุลจอมเกล้า

เปิดลานสร้างสรรค์  Prakan Creative ร่วมสร้างปรากฏการณ์ สร้างผลงานศิลปะ Dream of Prakan  โดยกลุ่ม DRU Street Art มาเชิญชวนให้ทุกคนร่วมกันสร้าง ป้อมปราการในฝัน ยาวกว่า 10 เมตร ติดตั้งกลางลานหน้าพิพิธภัณฑ์ พร้อมชมการแสดงงานศิลปะจาก กวี ศิลปิน เยาวชน เมืองสมุทร  ละครเวที ขอให้การพายเรือของเจ้าเป็นเที่ยวสุดท้าย ผลงาน นักเขียน สายเลือดคนสมุทรปราการ เสนีย์ เสาวพงศ์  การแสดงศิลปิน ละครใบ้ จาก Mime Artist ชื่อดังของเมืองไทย  การจัดฉายภาพยนตร์  หนังสั้น สมุทรปราการ  และงานออกร้านอาหารท้องถิ่น ชาวสมุทรปราการ ในบรรยากาศ ตลาดเมืองท่า นิวอัมสเตอร์ดัม สนับสนุนโดย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

ร่วมฉลอง วาระครบรอบ 60 ปี เมืองโบราณ พิพิธภัณฑ์เอกชนกลางแจ้งแห่งสยามประเทศ กับการแสดง ประวัติศาสตร์แห่งศรีอโยธยา ย้อนเวลา  ณ พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท อันเคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญของราชสำนักและเป็นที่รับแขกบ้านแขกเมืองของพระมหากษัตริย์ เช่น พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รับราชทูต  สดับรับฟังกาพย์เห่เรือ อันเริ่มมีตั้งแต่สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ คือ กาพย์เห่เรือฉบับเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร นิยมใช้เห่ในกระบวนเรือหลวงจนถึงปัจจุบัน สืบต่อมายังการนำกระบวนเครื่องคาวหวานการรับรองอาคันตุกะ ณ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์  และกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน  พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ให้ชมลิ้มชิมรับ

พร้อมการต้อนรับด้วยอาหารท้องถิ่นชาวสมุทรปราการ จำลองบรรยากาศท่าน้ำนานาชาติ ณ ตลาดน้ำเมืองโบราณ เป็นสถานีการค้าของชาวฮอลันดาที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาในสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่มีการยกย่องในหมู่ชาวฮอลันดาว่าเป็นเมือง “นิวอัมสเตอร์ดัม”

สัมผัสกับปรากฏการณ์ ปราการ งานแสดง ที่เปิด Live Exhibition ในรูปแบบที่แปลกใหม่ทันสมัย Live Exhibition “ปราการมั่นคง ดำรงชาติสยาม” ณ ป้อมผีเสื้อสมุทร

สัมผัสเรื่องราวจากการเที่ยวท่องชมป้อมผีเสื้อสมุทร ท่ามกลางฉากทัศน์ต่างๆที่ถูกสร้างขึ้น เล่าเรื่องผ่านบทบาทจำลองบุคคล ราวกับได้เข้าอยู่ร่วมในเหตุการณ์จริง

รอบการแสดง รอบละ 30 นาทีสำรองเข้าชม ในเวลา 15.15 / 16.00 / 16.45 โดยการจองผ่านระบบ Application: Prakan festival

พร้อมทั้งสามารถที่จะดาวน์โหลด แผนที่เมืองสมุทรหมุดหมายปราการ เพื่อออกท่องเที่ยวสำรวจหมุดหมาย ป้อมปราการ 25 แห่ง อันเป็นแหล่งบันทึกประวัติศาสตร์ ซึ่งจะนำไปสู่แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลากหลายทั่วทั้งเมืองสมุทรปราการ

Live Exhibition “จากปากน้ำ ถึงปราการ” ณ หอชมเมืองสมุทรปราการ เปิดประสบการณ์ รูปแบบใหม่ของการชม นิทรรศการหอชมเมือง ผ่านการแสดง Immersive theater ตลอดเส้นทางนำชมจาก ปากน้ำเมื่อนานมา เข้าท่าเมืองหน้าด่าน ปรากฏเป็นปราการ ปราการป้องแผ่นดิน

-ชมการแสดงพร้อมนิทรรศการ Multimedia นำเสนอด้วยเทคโนโยลีอันนำสมัย วันละ 3 รอบ สำรองเข้าชม ในเวลา 10.20 / 13.20 / 14.20 โดยการจองผ่านระบบ Application: Prakan festival 14-17 มีนาคมนี้ 

-สัมมนา Workshop หลากหลายสไตล์ จาก พิพิธภัณฑ์ธงชาติ 

-ชมละครเวที จากผลงานนักเขียน ชาวสมุทรปราการ เสนีย์ เสาวพงศ์

-จุดประกายเมือง เล่าเรื่องสมุทรปราการ ผ่านหนังสั้น และออกตามรอย หนังดัง ทั้งในและต่างประเทศ ไปกับแหล่งถ่ายทำภาพยนตร์ ในฐานะที่สมุทรปราการ เป็นหนึ่งในแหล่งถ่ายทำชั้นนำของประเทศ

ปราการเฟสติวัล เทศกาลจังหวัดสมุทรปราการ สืบสานประวัติศาสตร์ สร้างสรรค์ปัจจุบัน สู่อนาคต


ที่มา: มูลนิธิหุ่นสายเสมา ศิลปะเพื่อสังคม

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)