รีวิว

ถนนลอยฟ้า ที่เลยตาวตาด " ค น เ ดี ย ว ก็ จ ะ เ ที่ ย ว "

จังหวัดเลย
วันออกเดินทาง 09/01/2019
วันเดินทางกลับ 09/01/2019
จำนวนผู้ร่วมทริป ผู้ใหญ่ 1 คน
งบประมาณเฉลี่ยต่อคน < 1,000 บาท
บันทึกเพิ่มเติม หลงอยู่กับเขา “ ถ น น ล อ ย ฟ้ า “ ทริปเรียบง่ายใครๆ ก็ไปได้
35K views
วันที่
1

ถนนดำลอยฟ้า ที่เลยตาวตาด เลยวังไสย์ จังหวัดเลย

เส้นทางกรุงเทพฯ - เลย (ผ่านเพชรบูรณ์ - หล่มสัก)
วิ่งเส้น 21 เลี้ยวขวาเข้าเส้น 2216 วิ่งเข้า 2016
เป็นถนนที่เชื่อมระหว่างเพชรบูรณ์กับเลย
ระยะทาง 500 กิโลเมตร

ถนนหนึ่งสายที่ทอดยาวระนาบ บนยอดเขาสุดลูกหูลูกตา
ถูกตั้งชื่อว่า "ถนนลอยฟ้า"

บรรยากาศตลอดสองข้างทางล้อมรอบไปด้วย ภูเขานับร้อยๆ ลูก มีเขาภูหลวง และภูกระดึงขนาบสองข้างทาง และสีสันของพืชผลการเกษตร ของชาวไร่ในพื่นที่ ถ้ามาช่วงหน้าแล้ง สองข้างสองจะกลายเป็นสีทอง ถ้ามาในช่วงหน้าฝน สองข้างทางจะเป็นเขียว สีจากต้นอ่อนของพืชผลที่ชาวไร่ได้ปลูกไว้

บรรยกาศถนนลอยฟ้า ที่เลยตาวตาด อำเภอภูหอ จังหวัดเลย

ช่วงนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยวพื่ชผลการเกษตร จะเห็นได้ว่ามีชาวไร่กำลังขนพืชผลกันอยู่นั้นเอง ซึ่งส่วนมากจะนิยมปลูก ข้าวโพด
ความสุขเล็กๆ บนเขา

ติดตามได้ที่
เพจ : คนเดียวก็จะเที่ยว
https://www.facebook.com/Kondieowgorjateaw/
IG : _mmyf.peemai
Youtube : คนเดียวก็จะเที่ยว
https://www.youtube.com/channel/UCoSBLCcSmCa86xRVQiwycSg

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)

    รีวิวที่คล้ายกัน

    ทริปที่ใกล้เคียง

    ไอเดียที่ใกล้เคียง