รีวิว

4 สถานที่สำคัญใน ต.ดอนกระเบื้อง

โรงเรียนเทพินทร์พิทยา ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป้ง จ.ราชบุรี
วันออกเดินทาง 24/06/2019
วันเดินทางกลับ 25/06/2019
จำนวนผู้ร่วมทริป
งบประมาณเฉลี่ยต่อคน < 1,000 บาท
บันทึกเพิ่มเติม สถานที่ใน ต.ดอนกระเบื้องนั้นมีหลากหลายมากมายให้ไปเยี่ยมชม
6K views
วันที่
1

วัดอัครเทวดามีคาแอล เป็นวัดคาทอลิกแห่งแรกใน อ.บ้านโป่ง ตั้งอยู่ที่ ต.ดอนกระเบื้อง เป็นวัดที่มีอายุความเป็นมากว่าร้อยปีแล้ว ถูกสร้างโดยคุณพ่อมัทธิว ทาร์ดีเวล ในปี พ.ศ.2434 เพื่อรองรับคริสตชนชาวจีนที่อพยพมาจาก จ.กรุงเทพฯ ซึ่งในปัจจุบันนี้นั้นวัดแห่งนี้เป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่สวยงามเหมาะแก่การถ่ายรูป ที่อยู่ใน ต.ดอนกระเบื้อง ซึ่งในวันอาทิตย์ที่ 24 ก.ย. ของทุกปี จะมีพิธีฉลองวัดคริสตชนมากมายก็จะมาเข้าร่วมพิธีนี้

คลองดอนกระเบื้อง ในสมัยก่อนนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเมื่อก่อนคนส่วนใหญ่ใช้เรือในการเดินทาง จึงทำให้ ต.ดอนกระเบื้อง ในสมัยนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก จนถึงตอนที่มีการสร้างถนนเพชรเกษมขึ้น จึงทำให้ ต.ดอนกระเบื้องนั้นซบเซาลง และเมื่อมีการเลี้ยงวัวเกิดขึ้น ชาวบ้านก็จะปล่อยของเสียลงแม่น้ำลำคลอง ทำให้คลองนั้นเน่าเสียจนถึงทุกวันนี้

วันที่
2

วัดดอนกระเบื้อง ต.ดอนกระเบื้องนี้นมีพื้นที่ๆอุดมสมบูรณจึงทำให้มีผู้อพยพเข้ามาทาหากิน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพวกชาวมอญ และ ไทย-จีน ที่นับถือศาสนาพุทธ จึงมีการจัดตั้งวัดขึ้นเพื่อให้สามารถทำพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆได้ วัดนี้ก็เป็นสถานที่ๆสวยงามเหมาะแก่การถ่ายรูป

สุสานของวัดอัครเทวดามีคาแอล สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ทำพิธีกรรมฝังศพของชาวคริสต์ ซึ่งในวันที่ 2 พ.ย. ของทุกปี คริสตชนจะมายังสุสานแห่งนี้เพื่อทำพิธีเสกสุสานและมาเยี่ยมผู้ที่ตายจากไป

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)

    รีวิวที่คล้ายกัน

    ทริปที่ใกล้เคียง

    ไอเดียที่ใกล้เคียง