หาเรื่องเที่ยว

ปีใหม่ฟ้าเปิด! ชวนสักการะพระธาตุประจำปีเกิด เสริมดวงดี เฮงรับปี 2566


ปีใหม่ปีนี้ มาเพิ่มความปังด้วยการสักการะพระธาตุประจำปีเกิดกันเถอะ govivigo ลิสต์มาให้แล้วว่าปีเกิดไหนควรจะไปสักการะที่ใด บอกได้เลยว่าแต่ละที่ควรไปไหว้เป็นอย่างยิ่ง สักครั้งหนึ่งในชีวิตเลยก็ว่าได้ นอกจากนี้ยังถือโอกาสเที่ยวพักผ่อนอีกด้วย ไปดูกันว่าปีเกิดไหนจะต้องไปที่ใดบ้าง ไปดูกัน!!
 

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จ.เชียงใหม่

พระธาตุประจำปีเกิด "ปีชวด" (ปีหนู)

เป็นพระธาตุที่สร้างด้วยศิลปะสไตล์ล้านนา ตั้งอยู่บนยอดดอยจอมทอง เป็นที่ประดิษฐานของพระทักษิณโมลีธาตุ เชื่อกันว่าเป็นว่าเป็นส่วนของพระเศียรเบื้องขวาของพระพุทธเจ้า ซึ่งความพิเศษของที่นี่ เราสามารถสรงน้ำพระบรมธาตุได้ เนื่องจากไม่ได้ฝังใต้ดินแต่ประดิษฐานอยู่ในกู่ภายในวิหาร โดยการเดินทางมาสักการะที่นี่ของชาวปีชวดจะช่วยเสริมดวงในด้าน การปัดเป่าสิ่งไม่ดี ช่วยคุ้มครองดวงชะตา และมีคนมาคอยเกื้อหนุนคำชู
 

คำบูชาพระธาตุ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
นะโมพุทธายะ นะมามิ ติโลกะโมลี โลหะกูเฏ ปะติฏฐิตัง ปูชิตัง สัพพะโลเกหิกิตติมันตัง มะโนหะลัง อะหังวันทามิ สัพพะทาฯ
อังคะวะหะเย ปุเรระมะเน โกวิลา ลัคคะปัพพะเต สะหิเหมะคูหา คัพเภ
ทักขิณะ โมลี ธาตุโย อะหังวันทามิ สัพพะทาฯ

 

วัดพระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปาง

พระธาตุประจำปีเกิด "ปีฉลู" (ปีวัว)


วัดพระธาตุลำปางหลวงถือเป็นวัดที่เก่าแก่คู่เมืองลำปางมายาวนาน โดยสิ่งที่ทำให้วัดแห่งนี้เป็นวัดประจำปีฉลู นั่นก็เพราะ เริ่มสร้างในปีฉลูและเสร็จในปีฉลู มากันที่องค์พระบรมธาตุเจดีย์จุดกราบไหว้สักการะของชาวปีฉลู ภายในองค์พระเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุส่วนพระนลาฏเบื้องขวา (หน้าผาก) และลำคอ บรรจุรวมกับพระเกศา ซึ่งในการสักการะของผู้ที่เกิดปีฉลูจะช่วยเสริมดวงในด้าน ความปลอดภัยแคล้วคลาด และ อายุยืน

คำบูชาพระธาตุ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
ยาปาตุภูตา อะตุลานุภาวาจีรัง ปะติฏฐาลัมภะ กัปปะปุเร เทเวนะคุตตา อุตตะราภิทัย ยานะมามิหันตัง วะระชินะธาตุง

 

วัดพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่

พระธาตุประจำปีเกิด "ปีขาล" (ปีเสือ)


พระธาตุช่อแฮเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์และอยู่คู่บ้านคู่เมืองแพร่มาตั้งแต่โบราณ เชื่อกันว่าภายในเจดีย์บรรจุพระเกศาและพระบรมสารีริกธาตุพระศอกซ้ายของพระพุทธเจ้า ซึ่งในการสักการะของผู้ที่เกิดปีขาลจะช่วยเสริมดวงในด้านความเจริญรุ่งเรือง ความร่ำรวย และความสุข รวมถึงคุ้มครองดวงชะตาแก่ผู้ที่มาสักการะ

คำบูชาพระบรมธาตุ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
โกเสยยะ ธะชัคคะ ปัพพะเต สัตตะมะ โนรัมเม พุทธะเกสาธาตุ ปะติฆฐิตา อะหัง วันทามิ สัพพะทา อะหัง วันทามิ ธาตุโย อะหัง วันทามิ สัพพะโส

 

วัดพระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน

พระธาตุประจำปีเกิด "ปีเถาะ" (ปีกระต่าย)


พระธาตุแช่แห้งตั้งอยู่บนยอดดอยเล็กๆ นอกเมืองน่าน พระธาตุแห่งนี้มีลักษณะแปลกตาไปจากพระธาตุเจดีย์องค์อื่นๆ เพราะมีเจดีย์ขนาดเล็กตั้งอยู่ที่ฐาน  4 องค์ และ ตั้งอยู่ที่มุมอีก 4 องค์ สวยสะดุดตาไปกับสีทองอร่าม ภายในพระเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุส่วนกระดูกข้อมือซ้าย บรรจุรวมกับพระเกศา ซึ่งในการสักการะของผู้ที่เกิดปีเถาะจะช่วยเสริมดวงในด้านเพิ่มพูลบารมี ชื่อเสียง ลาภยศ และปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกจากชีวิต

คำไหว้บูชาพระบรมธาตุ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
ยา ธาตุภูตา อะตุลา นันทะปุเร เทวานุภาเวนะ วะระธาตุเสฏฐัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา อะหัง วันทามิ ธาตุโย

 

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จ.เชียงใหม่

พระธาตุประจำปีเกิด "ปีมะโรง" (ปีงูใหญ่)


วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร มีพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนโบราณ อย่างพระพุทธสิหิงค์ประดิษฐานอยู่ในวิหาร โดยองค์พระธาตุวัดพระสิงห์ประจำชาวปีมะโรงที่จะต้องมาสักการะนั้น ในช่วงสงกรานต์ของทุกปี จะมีการอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ประดิษฐานบนบุษบกแห่รอบเมืองให้ประชาชนได้สรงน้ำสักการะ และมีความเชื่อที่ว่า ถ้าได้มาสักการะที่นี่จะเป็นมงคลสูงสุดของชีวิต ซึ่งในการสักการะของผู้ที่เกิดปีมะโรงจะช่วยเสริมดวงในด้านความสงบสุขในชีวิต สมหวังดังปรารถนา และความมั่งคั่งเจริญรุ่งเรือง

คำไหว้บูชาพระสิงห์
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
นะมามิ สิหิงคะพิมพัง สุวัณณาริรัมมัง ลังกาชาตัง โสภา ภิโสภัง สะราภิกันตัง นะมามิหัง

 

วัดโพธารามมหาวิหาร (วัดเจดีย์เจ็ดยอด) จ.เชียงใหม่

พระธาตุประจำปีเกิด "ปีมะเส็ง" (ปีงูเล็ก)


วัดโพธารามมหาวิหารมีพระศรีมหาโพธิ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำปีเกิด โดยเป็นวัดสำคัญ เนื่องจากมีการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 8 ของโลก และพระเจ้าติโลกราชผู้สร้างวัดได้จำลองสัตตมหาสถาน และทรงให้นำต้นโพธิ์จากลังกามาปลูก เพื่อให้ทุกคนได้สักการะ เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ซึ่งในการสักการะของผู้ที่เกิดปีมะเส็งจะช่วยเสริมดวงในด้านโชคลาภ เสริมความเป็นมงคล และปัดเป่าสิ่งไม่ดี

คำไหว้บูชาพระศรีมหาโพธิ์
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
ปะ ฐะมัง โพธิปัลลังกัง ทุติยัง อนิมัสสะกัง ตะติยัง จังกะมะเสฏฐัง จตุตกัง ระตะนะฆะรัง ปัญจะมัง อะชะปาละนิโคธัง ฉัฏฐังราชายะตะนัง สัตตะมัง มุจจะสิทัง อะหัง วันทามิ ทูระโต

 

พระธาตุเมืองตาก จ.ตาก

พระธาตุประจำปีเกิด "ปีมะเมีย" (ปีม้า)


ตามความเชื่อของชาวล้านนา พระธาตุประจำปีเกิดของปีมะเมียคือ “พระธาตุเจดีย์ชเวดากอง” ประเทศพม่า แต่พระครูพิทักษ์ (ทองอยู่) ได้ทำการจำลองแบบมาจากพระธาตุชเวดากอง และใช้ชื่อเป็นพระบรมธาตุเมืองตาก  จึงทำให้ชาวปีมะเมียสามารถมาสักการะบูชาที่นี่แทนได้ ซึ่งในการสักการะของผู้ที่เกิดปีมะเมียจะช่วยเสริมดวงในด้านโชคลาภ สมหวังดังปรารถนา และเสริมสิริมงคลในชีวิต

คำไหว้บูชาพระธาตุ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
ชัม พูทีเป วะระฐาเน สิงคุตตะเร มะโนรัมเ สัตตะระ ตะนะปะฐะมัง กะกุสัสธัง สุวัณณะทัณฑัง ธาตุโย ฐัสสะติ ทุติยัง โกนาคะมะนัง ธัมมะกะระณัง ธาตุโย ฐัสสะติ ตะติยังปิ กัสสะปัง พุทะจีระรัง ธาตุโย ฐัสสะติ จะตุตภัง โคตะมะ อัฏฐเกสะ ธาตุโย ฐัสสะติ

 

พระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่

พระธาตุประจำปีเกิด "ปีมะแม" (ปีแพะ)


พระธาตุดอยสุเทพตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพ ซึ่งสถานที่แห่งนี้มีชื่อเสียงมาก มีการประดิษฐานพระบรมธาตุเจดีย์บนเขาศักดิ์สิทธิ์ และได้บรรจุพระบรมธาตุไว้ใต้พระธาตุเจดีย์บนดอยสุเทพ ในการสักการะควรไหว้บูชาให้ครบทั้ง 4 ทิศ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยความศักดิ์สิทธิ์ของธาตุแห่งนี้ได้แผ่กระจายไปทั่วเมือง ด้วยเหตุนี้เอง จึงทำให้ทุกปีจะมีงานประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพไปนมัสการพระธาตุ ซึ่งในการสักการะของผู้ที่เกิดปีมะแมจะช่วยเสริมดวงในด้านปลอดภัยแคล้วคลาด ความเป็นมงคลชีวิต เสริมสร้างบารมี และเป็นผู้ที่มีสติปัญญาเฉียบแหลม

คำไหว้บูชาพระธาตุ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
ทิศเหนือ – ปัญญะวา อัสมิงเยวะ จันทิมา อิวะธารยัง ปีฏะกัตตะเย สาสนะนีย์ ยานิเกติฯ
ทิศใต้ – ปะฐะมัง อุปัชฌัง คาหาเปตวา ปัตตะจีวรัง ยัง ยัง ชาตัง สังฆมัชเฌ ปุจฉา สุวาหฯ
ทิศตะวันออก – โมกขะปะฐะมะวะรัง อะปายะนิวาระณัง อะระหัง สัคคะโสปาณังฯ
ทิศตะวันตก – สุวัณณะเจติยัง เกสาวะระมัตถุลุงคัง วะรัญญะธาตุง สุเทวะนามะกัง นะระ

 

พระธาตุพนม จ.นครพนม

พระธาตุประจำปีเกิด "ปีวอก" (ปีลิง)


เดินทางมาที่ภาคอีสานกันบ้าง พระธาตุพนม ถือเป็นพระบรมธาตุเจดีย์องค์สำคัญของนครพนมเลยก็ว่าได้ ทั้งผู้คนฝั่งไทยและฝั่งลาวเองก็ต้องมาสักการะที่นี่ ซึ่งพระธาตุแห่งนี้ บรรจุพระอุรังคธาตุ (กระดูกส่วนหน้าอก) ของพระพุทธเจ้า ซึ่งในการสักการะของผู้ที่เกิดปีวอกจะช่วยเสริมดวงในด้านเสริมสิริมงคลชีวิต สมหวังสมปรารถนา และช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัย

คำไหว้บูชาพระบรมธาตุ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
ปุ ริมายะ ทักขิณายะ ปัจฉิมายะ อุตตะรายะ เหฏฐิมายะ อุปะริมายะ ทิสายะ กะปะณะศิริสะมิง ปันพะเตมะหากัสสะเปนะฐาปิตัง พุทธะอุรังคะ ธาตุง สิระสา นะมามิฯ เสตฉัตตัง สุวัณณะระชะตัง ระตะนัง ปะณีตัง พุทะอุรังคะ เจติยัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา

 

พระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน

พระธาตุประจำปีเกิด "ปีระกา" (ปีไก่)


พระบรมธาตุหริภุญชัย พระธาตุเก่าแก่คู่เมืองลำพูนมาแต่โบราณ ได้ถูกพูดถึงและปรากฎในประวิติศาสตร์ องค์พระบรมธาตุเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมธาตุ โดยเป็นปูชนียสถานสำคัญยิ่งแห่งหนึ่งในภาคเหนือเป็นอย่างมาก ควรค่าแก่การมาสักการะ ซึ่งในการสักการะของผู้ที่เกิดปีระกาจะช่วยเสริมดวงในด้านเสริมดวงชะตาให้ไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น โชคลาภทั้งหลาย รวมถึงเพิ่มความสงบในจิตใจ

คำไหว้บูชาพระบรมธาตุ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
สุ วัณณะเจติยัง หะริภุญชะยัฏฐัง วะระโมลีธารัง อุรัฏฐิเสฏฐังสะหะอังคุลิฏฐิง กัจจายะเนนา นิตะปัตตัปปะรัง สีเสนะ มัยหังปะระมามิ ธาตุง อะหัง วันทามิ สัพพะทา

 

พระธาตุเกศแก้วจุฬามณี วัดเกตุการาม จ.เชียงใหม่

พระธาตุประจำปีเกิด "ปีจอ" (ปีหมา)


เจดีย์จุฬามณีนั้นเป็นเจดีย์ที่อยู่ไกลมาก ไม่ได้ตั้งอยู่บนโลกมนุษย์ แต่ตั้งอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เจดีย์วัดเกตุการาม จึงได้ถูกกำหนดให้เป็นองค์แทนเจดีย์จุฬามณีอีกองค์หนึ่ง เพื่อความสะดวกในการเดินทางมาสักการะแล้ว ชื่อวัดก็ยังพ้องเสียงกับคำว่า “เกศ” ซึ่งใช้นัยยะตามเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุ นั่นก็คือ “พระธาตุอินทร์แขวน” ประเทศพม่า เป็นเจดีย์ที่แรกที่ได้มีการสมมติขึ้นมาเพื่อการกราบไหว้แทน ซึ่งในการสักการะของผู้ที่เกิดปีจอจะช่วยเสริมดวงในด้านความมั่งคั่ง การเงิน ค้าขายร่ำรวย เสริมดวามเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต

คำไหว้บูชาพระบรมธาตุ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
ตาวะติงสายะ ปุรัมเม เกสะจุฬามะณี สะรีระปัพพะเต ปูชิตา สัพพะเทวานัง ตังสิระสา ธาตุอุตตะมัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา

 

พระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย

พระธาตุประจำปีเกิด "ปีกุน" (ปีหมู)


พระบรมธาตุดอยตุง ซึ่งคำว่า "ตุง" นั่นก็หมายถึงธง 7 สี ยาว 7 พันวา กว้าง 5 พันวา มาปักไว้เพื่อบูชาพระบรมธาตุ ซึ่งที่นี่ได้บรรจุพระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า) และพระธาตุย่อยอื่นๆ ของพระยามังราย สาเหตุที่พระธาตุแห่งนี้จัดเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีกุน ก็เพราะ เจ้าลาวจกและพระยามังราย ต้นวงศ์กษัตริย์เชียงใหม่ต่างก็ประสูติใน “ปีกุน” นั่นเอง ซึ่งในการสักการะของผู้ที่เกิดปีกุนจะช่วยเสริมดวงในด้านความร่ำรวย ชีวิตร่มเย็นเป็นสุข และเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต

คำไหว้บูชาพระบรมธาตุ
นโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
พิมพา ธะชัคคะ ปัพพะเต นะจุฬาธาตุ จิรงมะหาคะมานะ มามิหัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)

    Booking.com

    หาเรื่องเที่ยวแนะนำ

    คู่มือท่องเที่ยว

    หาเรื่องเที่ยวล่าสุด

    2564 ALSOcafe Airport Albania America American tourister Americano_cafe Amusement Park Ancient Siam Asakusa Asia Attraction Austri Austria Autumn Awards Ayuthaya Ayutthaya B-Story Garden Cafe & Restaurants Ba Na Hills Bahamas Bake A Wish Bangkok Bangsaen Blue Lagoon BlueLagoon Boribot Brioche from heaven Bubble hotel Buffet Bulgaria Buzan CHAO PHRAYA PRINCESS COCOAXOBangkok COEX Aquarium COVID-19 Canada Cappadocia Central World Cesky Krumlov ChateaudeKhaoyai Chiang Khan Chiang Mai China Chonburi Chouxbury Christmas Countdown2019 Croatia Cruise Trip Czech Republic CzechRepublic DARQ DIsneyland Da Nang Denmark Detective Conan Cafe 2019 Doi Inthanon Echigo Tokimeki Elephant Camp England Europe Family Trip Fats and Angry FlamingPrawns France Free Visa Georgia Germany Giethoorn GinUdon GlinCafé&CheevaSpa Green season Gwangjang Ha Long Bay Hallstatt Hanoi Hisho Hokkaido HolidayPastry Hong Kong Disneyland HongKong Hongdae Hongkong Hoolaandringringcafe Hostel Hotel HotelLaCasettabyToscanaValley Hua Hin Hungary Iceland Ikebukuro Italy Japan Japan Alps Japan Cherry Blossom Japan Festival Japan Sakura JinsengKor Jiufen Kanchanaburi Kansai Karlovy Vary Khao Yai Khao Yai National Park KhaoYai Khoa Kho KohLarn Korea KotaKinabalu Kuala Lumpur Kunming KwangHanRooB.B.QBuffet Lampang Laos Las Vegas Latvia Loei Luggage Lyke&Lia MAPOGALBIKoreanBBQRestaurant Mae Kampong Malaysia Maldives Malta ManukanIsland Melbourne Mountains MovenpickResortKhaoYai Munich Museum MushroomTravel Myanmer Nagoya Nakhon Nayok Nan Netherland Nevada New Taipei New Year New zealand Night Market Niigata North Star Valley North Vietnam Novotel Bangkok OldMintStreet Olympic 2016 Osaka PHOkitchen Paris Pariz Passport Pattaya Pattaya Dolphinarium PhaLomSak Phetchaburi Phra Nakhon Si Ayutthaya PhuKradueng Pingxi PinkTyphoon Popeye'sVillage Portugal Pranburi Ratchaburi RedSkyBangkok Resort Restaurant Rico's RimRooftopDining&Bar Rio 2016 Rio de Janeiro RockLobsters Romania Romantic city Rooftop Russia Saint Peterburg Sakura Samut Prakan Sapa Sapporo Scotland Sea Sea games Seaof​Fog Semolina Seoul Seoullo 7017 Setsugekka Shanghai Shanghai Disneyland Shibuya ShingAringAring Shinjuku Siam Paragon Singapore Singapore Hotel Sirimahannop Sizzling Prawns & Salmon Skywalk SkywalkAyerweng Snow South Korea SpaghettiFactory Spain SpectrumLounge&Bar St.John'sCo-Cathedral St.Petersburg Street Food Suan Phueng Angel Challenge Summer Sushi Switzerland Taipei Taiwan Tateyama Tateyama Kurobe Tateyama Kurobe Alpine Route Tbilisi Thailand ThamesValleyKhaoYai The Doi Moncham Theme Park Tianmen Tokyo Tokyo Disneyland Tour Eiffel Travel Travel Bubble Traveloka Turkey Turkiye UK UNESCO USA Ueno United Kingdom UpperBarrakkaGardens Venice Vienna Vietnam Visa Water park Waterfall Park Winter Winter Festival Woolloomooloocafe&bar Yala Zhangjiajie app ท่องเที่ยว asia autumn autunm backpack beach beach resort cafe calendar canada cherry blossom china colombia countdown 201 cruise fall f fall foliage faroe island govivigo great ocean green season hong kong hotel japan korea layover macao macau maldive myeongdong new zealand passport phuket ranking sakura sakura2016 similan taipei taiwan taoyuan test transit tour turkey visa winter กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง กระเป๋าล้อลาก กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าเดินทางแบบแข็ง กระเป๋าโหลดใต้เครื่อง กัมพูชา กัวลาลัมเปอร์ กาญจนบุรี การบินไทย กาแฟ กำแพงหิมะ กีธอร์น กีธูร์น ขนมหวาน ขอวีซ่า ขึ้นเครื่องครั้งแรก ขึ้นเครื่องบิน ครอบครัว คริสมาสต์ ควิเบก คันไซ คัปปาโดเกี คัปปาโดเกีย คาร์โลวี วารี คาเฟ่ คาเฟ่กรุงเทพ คาเฟ่ย่านอิกซอนดง คาเฟ่เชียงใหม่ คุณหมิง คุนหมิง คุโรเบะ คู่มือท่องเที่ยว งาน countdown 2018 งานปีใหม่ งานสงกรานต์ จอร์เจีย จอร์แดน จางเจียเจี้ย จำปาสัก จิ่วเฟิ่น จีน จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี ชมวิวทะเลหมอก ชมหิ่งห้อย ชลบุรี ชัยภูมิ ชายหาด ชิงน์อาริงอาริง ชินจูกุ ชิบุย่า ช้อปปิ้ง ซอรัคซาน ซัปโปโร ซากุระ ซากุระ2016 ซากุระบาน ซากุระบานที่ญี่ปุ่น ซาปา ซีเกมส์ ซูชิ ญี่ปุ่น ดอยอินทนนท์ ดานัง ดาลัด ดินเนอร์ ดิสนีย์แลนด์ ดูบอล ดูไฟ กทม ดูไฟ เซ็นทรัลเวิลด์ ดูไฟพารากอน ตรวจคนเข้าเมือง ตรัง ตราด ตลาดกลางคืน ตลาดกวางจัง ตั๋วเครื่องบิน ตามรอยละคร ตุรกี ตุรเคีย ต่อเครื่อง ญี่ปุ่น ต่อเครื่อง สิงคโปร์ ต่อเครื่อง เกาหลี ต่อเครื่องกาตาร์ ต่างประเทศ ถนนเมียงดง ถุงผ้า ถ่ายรูป ถ่ายรูปปีใหม่ ทบิลิซี ทริปทำบุญ ทริปล่องเรือ ทริปเที่ยว ทริปไหว้พระ ทองถนิม ทะเล ทะเลหมอก ทะเลใต้ ทัวร์ดูบอล ทัวร์ตุรกี ทาเทยามะ ทำบุญปีใหม่ ทำพาสปอร์ต ทำวีซ่า ทำหนังสือเดินทาง ทิชชู่เปียก ที่พัก ที่พัก มีสระว่ายน้ำ ที่พัก ยุโรป ที่พัก สิงคโปร์ ที่พัก ออสเตรีย ที่พัก ไต้หวัน ที่พัก ไทเป ที่พักชลบุรี ที่พักปราณบุรี ที่พักภูเก็ต ที่พักยุโรป ที่พักริมทะเล ที่พักหัวหิน ที่พักเก๋ๆ ที่พักเขาค้อ ที่พักเขาใหญ่ ที่พักเชียงราย ที่พักเชียงใหม่ ที่พักเลย ที่พักแนะนำ ที่พักแม่กำปอง ที่พักใกล้สถานีรถไฟ ที่เที่ยว ที่เที่ยวกรุงเทพฯ ที่เที่ยวกาญจนบุรี ที่เที่ยวพะเยา ที่เที่ยวพัทยา ที่เที่ยวรัสเซีย ที่เที่ยวฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ที่เที่ยวสมุทรปราการ ที่เที่ยวสำหรับเด็ก ที่เที่ยวสิงหาคม ที่เที่ยวหน้าฝน ที่เที่ยวหน้าหนาว ที่เที่ยวอยุธยา ที่เที่ยวอังกฤษ ที่เที่ยวฮ่องกง ที่เที่ยวเกาหลี ที่เที่ยวเขาใหญ่ ที่เที่ยวเวียดนาม ที่เที่ยวใกล้กรุงเทพ ที่เที่ยวไต้หวัน ที่เที่ยวไทย ที่เที่ยอยุธยา ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวแบบประหยัด นครนายก นอนสนามบิน นางนพมาศปี2563 นาโกย่า นิวซีแลนด์ นิวยอร์ก นิวไทเป นีงะตะ นีงาตะ นูเรมเบิร์ก น่าน น้ำตก น้ำตกเขาช่องลม น้ำหนักกระเป๋า บราซิล บลูลากูน บอลลูน บัตรเครดิต บัลแกเรีย บางกระเจ้า บางแสน บานาฮิลล์ บาฮามาส บินครั้งแรก บุพเพสันนิวาส บุฟเฟ่ต์ บุฟเฟ่ต์กุ้ง บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด บุฟเฟ่ต์นานาชาติ บุฟเฟ่ต์ปู บุฟเฟ่ต์โรงแรม บ้านคีรีวงกต บ้านโพธิ์ประทับช้าง บ้านโอโซน ม่อนแจ่ม ปฏิทินวันหยุด ประกันการเดินทาง ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี ปั่นจักรยาน ปางช้าง ปารีส ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี ปิ้งย่างเกาหลี ปีชง ปีนักษัตร ปีใหม่ ปีใหม่ 2017 ปูซาน ผาหล่มสัก ผิงซี ฝรั่งเศส พม่า พยากรณ์ซากุระ พระธาตุ พระธาตุประจำปีเกิด พระนครศรีอยุธยา พังงา พัทยา พาลูกเที่ยว พาสต้า พาสต้าอาม่า พาสปอร์ต พาสปอร์ตหาย พาแม่เที่ยว พิกัดชมซากุระ ฟินแลนด์ ภูกระดึง ภูดอย โฮมสเตย์ ม่อนแจ่ม ภูทับเบิก ภูเก็ต ภูเขา มรดกโลกทางธรรมชาติ มอลตา มัลดีฟส์ มาเก๊า มาเลเซีย มิวนิค ยกเว้นวีซ่า ยุโรป รถไฟญี่ปุ่น รอต่อเครื่อง รอเปลี่ยนเครื่อง ระเบียงท่องเที่ยว รัสเซีย ราชบุรี ราเมง ราเมงข้อสอบ ริโอเดอจาเนโร รีสอร์ท รีสอร์ท ติดทะเล รีสอร์ท ริมทะเล รีสอร์ทภูเก็ต รีสอร์ทเขาใหญ่ รูฟท็อป ร้านกาแฟ ร้านกาแฟ เชียงราย ร้านกาแฟ เชียงใหม่ ร้านบุฟเฟ่ต์ ร้านปิ้งย่าง ร้านพาสต้า ร้านอาหาร ร้านเด็ด ร้านแนะนำ ฤดูหนาว ฤดูใบไม้ร่วง ลอนดอน ลอยกระทง2563 ลานหน้าพารากอน ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ ลาว ลาวใต้ ลาสเวกัส ลำปาง ล่องเรือ วังเวียง วัด วัดสมานรัตนาราม วันสงกรานต์ วันหยุด วันหยุด 2020 วันหยุด 2563 วันหยุดประจำปี วันหยุดยาว 2020 วันหยุดยาว 2021 วันหยุดยาว 2561 วันหยุดยาว 2563 วันหยุดยาว 2564 วันหยุดราชการ วันเด็ก วางแผนเที่ยว วาฬบรูด้า วิธีผ่านตม.เกาหลี วิธีเลือกกระเป๋าเดินทาง วิมานพระอินทร์ วีซ่า วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าอเมริกา สกายวอร์ค สงกรานต์ สตรีทฟู้ด สถานที่ท่องเที่ยว สถานทูต สถานทูตไทย สถานทูตไทยในต่างประเทศ สนามบินคันไซ สนามบินชางฮี สนามบินนาริตะ สนามบินอินชอน สนามบินฮ่องกง สนามบินเถาหยวน สมุทรปราการ สร้างเรื่อง สวนน้ำ สวนน้ำ กรุงเทพ สวนน้ำ พัทยา สวนน้ำ หัวหิน สวนผึ้ง สวนสนุก สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ สวนสาธารณะลอยฟ้า สหรัฐอเมริกา สหรา สาธารณรัฐเช็ก สิงคโปร์ สิมิลัน สุราษฎร์ธานี สเปน หนังสือเดินทาง หน้ากาก หน้ากากอนามัย หน้าฝน หน้าฝนเที่ยวไหนดี หน้าร้อน หน้าหนาว หมูย่างเกาหลี หยุดยาว2021 หลวงพระบาง หอภาพยนตร์ หอไอเฟล หัวหิน หาดตายาย หาดตาแหวน หาดทองหลาง หาดนวล หาดสังวาลย์ หาดเทียน หาดแสม หุบเขาดาวเหนือ อยุธยา อร่อย ออสเตรีย อังกฤษ อันดับสถานที่ท่องเที่ยว อัมสเตอร์ดัม อัยเยอร์เวงเบตง อัลเบเนีย อาซากุสะ อาหารญี่ปุ่น อาหารทะเล อาหารอิตาลี อาหารเกาหลี อาเซียน อิตาลี อินโดนีเซีย อิเคบุคุโระ อุดรธานี อุทยานธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อุปกรณ์ก่อนออกจากบ้าน อุเอโนะ อเมริกา ฮงแด ฮอกไกโด ฮอลแลนด์ ฮังการี ฮัลล์สตัท ฮานอย ฮาลองเบย์ ฮ่องกง ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ิเที่ยวไทย เกาหลี เกาหลีใต้ เกาะ เกาะกูด เกาะช้าง เกาะทะลุ เกาะมานูกัน เกาะมาเก๊า เกาะล้าน เกาะสมุย เกาะหมาก เกาะหลีเป๊ะ เกาะเต่า เกาะเสม็ด เกาะแฟโร เกียวโต เขาค้อ เขาจมป่า เขาเทียนเหมินซาน เขาใหญ่ เขียนทริป เครื่องทองโบราณ เครื่องประดับทองคำ เคาท์ดาวน์ เคาท์ดาวน์ 2017 เคาท์ดาวน์ 2018 เคาท์ดาวน์ กทม เคาท์ดาวน์ กรุงเทพ เคาท์ดาวน์ เขาใหญ่ เคาท์ดาวน์ เชียงใหม่ เค้ก เจลล้างมือ เจแปนแอลป์ เจ้าพระยาปริ๊นเซส เชสกี้ครุมลอฟ เชียงคาน เชียงราย เชียงใหม่ เชียร์บอล เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เซี่ยง เซี่ยงไฮ้ เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ เดอะวิว โฮมสเตย์ ม่อนแจ่ม เตรียมตัวเที่ยว เถาหยวน เทศกาลคริสต์มาส เทศกาลญี่ปุ่น เทศกาลฤดูหนาว เทศกาลลอยการทง เที่ยวกาญจนบุรี เที่ยวคุณหมิง เที่ยวจีน เที่ยวชลบุรี เที่ยวชะอำ เที่ยวชัยภูมิ เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง เที่ยวตุรกี เที่ยวต่างประเทศ เที่ยวต่างประเทศแบบประหยัด เที่ยวต่างประเทส เที่ยวทะเล เที่ยวธรรมชาติ เที่ยวนิวซีแลนด์ เที่ยวน่าน เที่ยวน้ำตก เที่ยวบราซิล เที่ยวปราณบุรี เที่ยวปีใหม่ เที่ยวฝรั่งเศส เที่ยวพม่า เที่ยวพัทยา เที่ยวภาคเหนือ เที่ยวภาคใต้ เที่ยวภูกระดึง เที่ยวภูทับเบิก เที่ยวภูเขา เที่ยวมัลดีฟส์ เที่ยวมาเก๊า เที่ยวมาเลเซีย เที่ยวยุโรป เที่ยวยุโรปช่วงไหนดี เที่ยวยุโรปเดือนไหนดี เที่ยวรอบโลก เที่ยวรัสเซีย เที่ยวรัสเซียเดือนไหนดี เที่ยวราชบุรี เที่ยวริโอเดอจาเนโร เที่ยวลาว เที่ยววัด เที่ยววันเด็ก เที่ยวสงกรานต์ เที่ยวสวนผึ้ง เที่ยวสิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ด้วยตัวเอง เที่ยวหน้าฝน เที่ยวหน้าร้อน เที่ยวหัวหิน เที่ยวหิมะ เที่ยวอยุธยา เที่ยวออสเตรีย เที่ยวอังกฤษ เที่ยวอังกฤษเดือนไหนดี เที่ยวอาเซียน เที่ยวอเมริกา เที่ยวฮ่องกง เที่ยวเกาหลี เที่ยวเกาหลี ใบไม้เปลี่ยนสี เที่ยวเกาะ เที่ยวเขาค้อ เที่ยวเขาใหญ่ เที่ยวเชียงราย เที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวเช้าเย็นกลับ เที่ยวเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เที่ยวเนเธอร์แลนด์ เที่ยวเมืองกาญ เที่ยวเมืองนอก เที่ยวเมืองไทย เที่ยวเวียดนาม เที่ยวเหนือ เที่ยวเอเชีย เที่ยวใกล้กรุงเทพ เที่ยวไตหวัน เที่ยวไต้หวัน เที่ยวไทย เที่ยวไทเป เที่ยวไทเปด้วยตัวเอง เที่ยหน้าฝน เนเธอร์แลนด์ เบตง เบลล่า ราณี เปลี่ยนเครื่อง เกาหลี เพชรบรูณ์ เพชรบุรี เพชรบูรณ์ เมลเบิร์น เมียงดง เมืองกาญ เมืองคัปปาโดเกีย เมืองท่องเที่ยว เมืองน่าเที่ยว เมืองสวย เมืองโคตาคินาบาลู เมืองโบราณ เมืองโรแมนติก เยอรมนี เยอรมัน เรือสำราญ เรือเจ้าพระยาปริ๊นเซส เลย เวนิส เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ เวียงจันทน์ เวียดนาม เวียดนามกลาง เวียดนามเหนือ เวียนนา เส้นทางรถไฟสายผิงซี เส้นทางแอลป์ทาเทยามะคุโรเบะ แก้ชง แคนาดา แจลล้างมือ แซลมอน แนะนำ แม่กำปอง แลปแลนด์ แสงเหนือ แหล่งท่องเที่ยว แอปท่องเที่ยว แอพท่องเที่ยว โคลอมเบีย โควิด-19 โคเอ็กซ์อควาเรี่ยม โชว์โลมา โซล โตเกียว โตเกียวดิสนีย์แลนด์ โบสถ์สีชมพู โปรโมชั่่น โรงแรม โรงแรม ยุโรป โรงแรม สิงคโปร์ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท โรงแรมฟองสบู่ โรงแรมภูเก็ต โรงแรมเชียงราย โรงแรมเชียงใหม่ โรงแรมโนโวเทล โรงแรมในไทเป โรมาเนีย โอซาก้า โอลิมปิก โอลิมปิก 2016 โฮจิมินห์ โฮมสเตย์ โฮสเทล ใบไม้เปลี่ยนสี ใบไม้เปลี่ยนสีที่ญี่ปุ่น ใบไม้แดง ไต้หวัน ไทเป ไทเปเมืองใหม่ ไบเบอร์รี่ ไม่ต้องขอวีซ่า ไหว้พระ ไหว้พระฮ่องกง ไอคอนสยาม ไอซ์แลนด์