ทริป

เที่ยวชิลๆ ลงพื้นที่วิถีชีวิตชาวบ้าน ชัยภูมิ

0 คนที่ขอลอกทริป
Thailand
วันออกเดินทาง 20/12/2019
วันเดินทางกลับ 22/12/2019
จำนวนผู้ร่วมทริป ผู้ใหญ่ 7 คน
งบประมาณเฉลี่ยต่อคน 1,001 - 5,000 บาท
บันทึกเพิ่มเติม ท่องเทียวชิลๆ สัมผัสวิถีชีวิต และเรียนรู้วัฒนธรรมเก่าแก่ จังหวัดชัยภูมิ ท่องเที่ยวแบบ exclusive
20K views

ตารางทริป

วันที่
1
20:00
เข้าที่พัก
วันที่
2
07:00
ทานอาหารเช้า
09:00 ศาลเจ้าพ่อพยาแล
ท่องเที่ยว ถ่ายภาพ
10:10 เฮือนคำมุ
ดื่มกาแฟ
10:30 ศูนย์เรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมล้านช้าง
ท่องเที่ยว เรียนรู้ประวัติเมืองชัยภูมิ ถ่ายรูป
11:00 ปรางค์กู่
ท่องเที่ยว เรียนรู้ประวัติเมืองชัยภูมิ ถ่ายรูป
12:00 ครัวคุณแม่
ท่านอาหารพื้นบ้าน
13:30 บ้านกุดโง้ง
ท่องเที่ยว เรียนรู้ประวัติเมืองชัยภูมิ ถ่ายรูป
14:30 หมู่บ้านมัดหมี่
ท่องเที่ยว เรียนรู้การทำผ้ามัดหมี่ชัยภูมิ ถ่ายรูป
17:00 คอนสาร
ท่องเที่ยว เรียนรู้วิถีดั่งเดิมชัยภูมิ ถ่ายรูป
วันที่
3
07:20
ท่านอาหารเช้า
08:00 คอนสาร
ดื่มกาแฟ พักผ่อน เตรียมตัวเดินทางกลับ
09:00 คอนสาร
ท่องเที่ยว เรียนรู้วิถีดั่งเดิมชัยภูมิ ถ่ายรูป
10:00 ภูเขัยว
ท่องเที่ยว เรียนรู้การทำเกษตรชัยภูมิ ถ่ายรูป
13:00
เดินทางกลับ

แผนที่การเดินทาง

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)

    ทริปที่คล้ายกัน

    รีวิวที่ใกล้เคียง

    ไอเดียที่ใกล้เคียง