ย่านดาวน์ทาวน์ของมาเก๊า

ย่านดาวน์ทาวน์มีอะไรหลายสิ่งที่น่าสนใจ เป็นยานที่วัฒนธรรมแทรกตัวอยู่ในความทันสมัย มีทั้งร้านอาหารเก่าแก่ ร้านค้าและอาคารที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน