เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล

รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม (Kun Iam Statue) ตั้งอยู่ที่ท่าเรือด้านนอก ยื่นออกไปทางทะเลเป็นระยะทาง 60 เมตร บริเวณ Outer Harbour ทางใต้ของฝั่งมาเก๊า เป็นรูปปั้นทองสำริดประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย สร้างขึ้นโดยโปรตุเกสในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับจีน ภายในฐานรูปโดมหมือนดอกบัวเป็นศูนย์ส่งเสริมศาสนาที่มีข้อมูลเกี่ยวกับพุทธศาสนา ลัทธิเต๋า และลัทธิขงจื้อ รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวหลักของมาเก๊า ซึ่งโดดเด่นมากจนกลายเป็นหนึ่งในสัญญลักษณ์ของมาเก๊า

ที่ตั้ง: บริเวณ Outer Harbour ทางใต้ของฝั่งมาเก๊า

วิธีเดินทาง: รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม (Kun Iam Statue) จะมีป้ายรถบัสที่มีสาย 10A, 17 ผ่าน อยู่บนถนน Avenida Doutor Sun Yat-Sen

ค่าเข้าชม: ฟรี

เวลาเปิด-ปิด: รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมสามารถชมได้ทุกวันตลอดเวลา

วีซ่า: เที่ยวมาเก๊าไม่เกิน 30 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า

เพิ่มเติม: คู่มือสำหรับเตรียมตัวไปเที่ยวมาเก๊า

Google Map: