เจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในพุกาม

วิหารธรรมยังจีสร้างขึ้นด้วยอิฐสีแดง เล่ากันว่าอิฐทุกก้อนสมานกันแนบสนิท แม้เข็มเพียง 1 เล่ม หากสอดผ่านรอยต่อได้คนงานก่อสร้างจะต้องถูกตัดนิ้วทันที