หมู่เจดีย์เมืองพุกาม

พุกาม (Bagan) เมืองทะเลเจดีย์ เมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของพม่า ดินแดนแห่งเจดีย์สีพันองค์ ในสมัยก่อนเคยมีเจดีย์มากมายถึง 4,446 องค์ ปัจจุบันเหลือแค่เพียง 2,217 องค์ พุกามเป็นเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และศาสนาเยอะที่สุด ตั้งอยู่ใกล้ริมน้ำเอยาวดี หรืออิรวดี อยู่ในเขตภาคกลาง ที่พุกามมีอากาศแห้งแล้ง และเพราะอากาศแห้งจึงทำให้เจดีย์คงสภาพยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน

การเที่ยวชมภายในพุกามนั้น สามารถเช่าจักรยานชมรอบๆ ได้ โดยจักรยานปกติจะอยู่ที่ 1-2 ดอลลาร์เท่านั้น จักรยานไฟฟ้าจะอยู่ที่ 7-8 ดอลลาร์ และหากต้องการความพิเศษ ชมทัศนีย์ภาพโดยรอบ และหากไม่ได้เป็นคนกลัวความสูง ท่านสามารถขึ้นบอลลูนชมวิวเจดีย์เมืองเก่าพุกามแบบ 360 องศา ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 330 ดอลลาร์ ซึ่งจะได้รับชมความงามของพุกามแบบมุมสูงได้ทั้งหมด

ที่ตั้ง: พุกาม, มัณฑะเลย์ , ประเทศพม่า

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด: เดือนพฤษจิกา - มีนาคม เพราะอากาศจะไม่ร้อนมากนัก

วิธีเดินทาง: รถโดยสารจากมัณฑะเลย์ไปพุกาม รอบ 7.00 น.,8.00 น. ,13.00 น. ,15.00 น. และ 20.00 น. หรือจะบินตรงไปลง สนามบิน Nyaung U เลยก็ได้ จากนั้นขึ้นขึ้นรถไปอีกประมาณ 10 กิโล

ค่าเข้าชม: 20 ดอลลาร์

พักที่ไหนดี: Bagan Thiripyitsaya Sanctuary Resort

เว็บไซต์:

  • easternsafaris.com/home

  • www.go-myanmar.com/the-temples-of-bagan

วีซ่า: เที่ยวพม่าไม่เกิน 14 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า

Google Map: