ทะเลสาบดอกบัวยามพระอาทิตย์ขึ้น

ทะเลสาบที่มนุษย์สร้างขึ้นแห่งนี้ เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเกาสง เพราะเป็นที่รวมวัดหลากหลายและรูปปั้นขนาดใหญ่ของเทพเจ้ากวนอู

วิธีเดินทาง:

  1. รถไฟความเร็วสูง จากไทเปไปเกาสงใช้การเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ราคาค่ารถไฟความเร็วสูงราคาค่าตั๋วจะอยู่ที่ 1630 NT

  2. รถไฟธรรมดา จากไทเปไปเกาสงใช้การเดินทางกันประมาณ 5 -7 ชั่วโมง ราคาค่าตั๋วจะอยู่ที่ 650 NT – 843 NT

ช่วงเวลาที่ดี: ช่วงบ่ายแดดล่ม ลมตก

พักที่ไหนดี: โรงแรมโตเกียว พริ๊นซ์ (Tokyo Prince Hotel) , Tokyo Tower House 601

วีซ่า: เที่ยวไต้หวันไม่เกิน 30 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า

เพิ่มเติม: คู่มือท่องเที่ยวไต้หวัน

Google Map: