ไนแองการ่าแห่งไต้หวัน

น้ำตกสื่อเฟินเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่ง เป็นน้ำตกที่ถือว่ากว้างที่สุดในไต้หวัน ซึ่งกว้างกว่า 40 เมตร เสียงน้ำตกที่ดังกังวานจนได้รับฉายาว่าไนแองการ่าแห่งไต้หวัน

รอบๆ บริเวณน้ำตกนี้ยังสามารถทำกิจกรรม เช่น แคปปิ้งโซน บ้านพัก ตกปลา เล่นน้ำ และอื่นๆ และในตัวน้ำตกเองหากอากาศเป็นใจยังสามารถมองเห็นสายรุ้งอีกด้วย

ช่วงเวลาที่ดี: กลางเดือนกันยายน - เดือนตุลาคม

ที่ตั้ง: ผิงซี, นิว ไทเป, ไต้หวัน

วิธีเดินทาง: จากสถานีหลักไทเปมาที่ Ruifeng จากนั้นเปลี่ยนไปขึ้น Pingxi Line ลงที่สถานี Shifen

ค่าเข้าชม: 100 NT

วีซ่า: เที่ยวไต้หวันไม่เกิน 30 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า

เพิ่มเติม: คู่มือท่องเที่ยวไต้หวัน

Google Map: