หน้าผาชิงสุ่ย

หน้าผาชิงสุ่ย (Qingshui Cliff) อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามริมชายฝั่งแปซิกฟิกของไต้หวัน มีความยาวหลายไมล์และหน้าผาสูงกว่า 1,000 เมตร ที่แทบจะตั้งฉากกับท้องทะเล

อยู่บริเวณไฮเวย์ของเมืองฮวาเหลียน เป็นเส้นทางสำหรับขี่จักรยานง่ายๆ รวมถึงเป็นทางเชื่อมในเมืองกับเขตรอบๆ เพียงแค่นั่งรถผ่านก็สามารถมองเห็นวิวที่สวยงามของหน้าผาชิงสุ่ยได้

ที่ตั้ง: ฮวาเหลียน, ไต้หวัน

วีซ่า: เที่ยวไต้หวันไม่เกิน 30 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า

เพิ่มเติม: คู่มือท่องเที่ยวไต้หวัน

Google Map: