โบสถ์นักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี

โบสถ์อันสวยงามอีกแห่งของเวียนนาที่เหมือนปราสาทในเทพนิยาย ตั้งอยู่ในย่าน Mexikoplatz มาเที่ยวไม่ยาก โดยนั่งเมโทรลงที่สถานี Vorgartenstrasse