อาสนวิหารนักบุญสเทเฟนยามพลบค่ำ

ศูนย์กลางของเขตเมืองเก่าคือชเตฟันสโดม โบสถ์เก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ถือเป็นโบสถ์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศออสเตรีย มีความงามโดดเด่นที่หลังคากระเบื้องเคลือบหลากสี ถ้าลองเดินขึ้นบันไดกว่า 343 ขั้นไปยังห้องผู้ดูแลหอคอย ที่นั่นคุณจะได้พบกับวิวเมืองเวียนนาที่น่าประทับใจ

อาสนวิหารนักบุญสเทเฟน หรือ ชเตฟันสโดม เป็นอาสนวิหารโรมันคาทอลิกในอัครมุขมณฑลเวียนนา และเป็นที่ตั้งอาสนะของอาร์ชบิชอปแห่งเวียนนา สถาปัตยกรรมที่เห็นอยู่ในปัจจุบันเป็นแบบโรมานเนสก์และกอทิก โบสถ์ปัจจุบันตั้งอยู่บนซากโบสถ์เดิมที่สร้างก่อนหน้านั้นสองโบสถ์ มหาวิหารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออุทิศให้นักบุญสเทเฟน

ที่ตั้ง: ใจกลางกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย

วิธีเดินทาง: U1 หรือ U3 ลงสถานี Stephansplatz

เวลาเปิด-ปิด:

  • วันจันทร์ - วันเสาร์ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 6.00 - 22.00 น.

  • วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 7.00 - 22.00 น.

วีซ่า: เที่ยวออสเตรียต้องขอวีซ่า โดยวีซ่าเชงเก้นสามารถพำนักในประเทศกลุ่มเชงเก้นไม่เกิน 90 วัน ในช่วงเวลา 6 เดือน

เพิ่มเติม: คู่มือท่องเที่ยวยุโรป

Google Map: