อนุสาวรีย์เอกราช ณ กรุงพนมเปญ

อนุสาวรีย์เอกราชและสวนสาธารณะแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นในปี 1958 เพื่อฉลองเอกราชของกัมพูชาจากฝรั่งเศส ตั้งอยู่บนสี่แยกของถนนนโรดมสีหนุใจกลางกรุงพนมเปญ อนุสาวรีย์เอกราชออกแบบโดยสถาปนิกชาวกัมพูชา Vann Molyvann อนุสาวรีย์สร้างตามแบบศิลปะขอม ด้านบนสลักลวดลายดอกบัวตูมประดับด้วยหัวพญานาคโดยเลียนแบบมาจากนครวัด อนุสาวรีย์เอกราชแห่งนี้ยังใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งการสิ้นสุดของสงครามในกัมพูชา

ที่ตั้ง: ตั้งอยู่กลางวงเวียน ถนนนโรดมสีหนุ กรุงพนมเปญ

ช่วงเวลาที่ดี: แนะนำให้มาชมตอนกลางคืน เพราะอนุสาวรีย์เอกราชจะมีการประดับไฟสวยงามมากเลยทีเดียว

วีซ่า: เที่ยวกัมพูชาไม่เกิน 14 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า

Google Map: