ร่องรอยประวัติศาตร์ที่หลงเหลือของกัมพูชา

นครวัดเป็นศาสนสถานเพียงแห่งเดียวที่ยังเหลือรอดมาจนถึงปัจจุบัน ตั้งอยู่ในเมืองพระนคร จังหวัดเสียมเรียบ สร้างในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 3 ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากแห่งหนึ่งของกัมพูชา มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาเยือนอย่างไม่ขาดสาย

ที่ตั้ง: ตั้งอยู่ในเมืองพระนคร จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา

วิธีเดินทาง: เดินทางมาได้ทั้งนั่งรถมาโดนผ่านทางชายแดนตรงโรงเกลือ เเล้วมุ่งหน้าสู่ จังหวัดเสียมเรียบ หรือนั่งเครื่องบินมาลงที่สนามบินเสียมเรียบก็ได้เช่นกัน

ช่วงเวลาที่ดี: เที่ยวได้ทั้งปีแต่แนะนำว่าอย่ามาในช่วงหน้าร้อนและหน้าฝน

ค่าเข้าชม:

  • One-day pass : 20 $

  • Three-day pass: 40$ (เที่ยว 3 วันไหนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องติดกัน แต่ ต้องภายในช่วง 1 สัปดาห์)

  • One-week pass: 60$ (เที่ยว 7 วันไหนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องติดกัน แต่ต้องภายในช่วง 1 เดือน)

วีซ่า: เที่ยวกัมพูชาไม่เกิน 14 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า

เว็บไซต์: link web tourism, facebook page, mobile app

Google Map: