ประตูชัยฝรั่งเศส

อาร์ก เดอ ทรียงฟ์ เดอ เลตวล (Arc de triomphe de l'Étoile) หรือที่รู้จักกันในชื่อประตูชัยฝรั่งเศส เป็นอนุสรณ์สถานที่สำคัญ อีกหนึ่งสัญลักษณ์ของปารีส ตั้งอยู่กลางจัตุรัสชาร์ลส์ เดอโกลล์ (Place Charles de Gaulle) เป็นประตูชัยที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ประตูชัยแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการสดุดีวีรชนทหารกล้าที่ได้ร่วมรบเพื่อประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสงครามนโปเลียน นอกจากนี้ ประตูชัยฝรั่งเศสยังเป็นส่วนหนึ่งของ "แกนกลางอันเก่าแก่" (L'Axe historique) ซึ่งเป็นถนนเส้นตรงจากสวนพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ไปยังชานกรุงปารีสอีกด้วย

ที่ตั้ง: ตั้งอยู่กลางจัตุรัสชาร์ลส์ เดอโกลล์ (Place Charles de Gaulle) อยู่ทางทิศตะวันตกของช็องเซลีเซ

วิธีการเดินทาง: สามารถขึ้นรถไฟฟ้าแอร์เออแอร์หรือรถไฟฟ้าปารีสได้ โดยลงที่สถานี ชาร์ลส์ เดอ โกลล์-เอตวล

เวลาเปิด-ปิด: 10AM - 11PM

วีซ่า: เที่ยวฝรั่งเศสต้องขอวีซ่า โดยวีซ่าเชงเก้นสามารถพำนักในประเทศกลุ่มเชงเก้นไม่เกิน 90 วัน ในช่วงเวลา 6 เดือน ค่าธรรมเนียมวีซ่า 2,400 บาท

เพิ่มเติม: คู่มือท่องเที่ยวยุโรป

Google Map: