สวนลุกซ็องบูร์กับพระราชวัง

สวนลุกซ็องบูร์ (Luxembourg Gardens) สวนสาธารณะที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ในกรุงปารีส มีพระราชวังลุกซ็องบูร์ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของสวน เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ร่มรื่นและสวยงาม

ปัจจุบันเป็นที่รู้จักว่าเป็นสวนสาธารณะแห่งพระราชวังลุกซ็องบูร์ สวนแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 17 มีพื้นที่ประมาณ 224,500 ตารางเมตร เป็นพระประสงค์จากสมเด็จพระราชินี มารี เดอ เมดีซิส แห่งฝรั่งเศส ที่ต้องการสร้างพระราชวังใหม่ และต้องการให้ออกแบบสวนให้คล้ายกับสวนในเมืองฟลอเรนซ์บ้านเกิดของพระองค์ โดยมีการปลูกต้นเอล์มกว่า 2,000 ต้น

นอกจากต้นไม่ที่มีอยู่หลายพันต้นแล้ว สวนแห่งนี้ยังเต็มไปด้วยรูปปั้นต่างๆ อีกเป็นจำนวนมากและยังมีเก้าอี้จำนวนมากให้เลือกนั่งพักผ่อนปัจจุบันพระราชวังลุกซ็องบูร์ได้เปลี่ยนมาเป็นที่ทำการของวุฒิสภา ส่วนสาธารณะก็ให้ประชาชนใช้บริการได้ตามอัธยาศัย

ที่ตั้ง: กรุงปารีส, ประเทศฝรั่งเศส

วิธีการเดินทาง: นั่งรถไฟเมโทร Saint - Germain - des Pres สาย 4

เวลาเปิด-ปิด: สวนลุกซ็องบูร์ (Luxembourg Gardens) เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 7:30 น. - 21:30 น.

ค่าเข้าชม: ฟรี

วีซ่า: เที่ยวฝรั่งเศสต้องขอวีซ่า โดยวีซ่าเชงเก้นสามารถพำนักในประเทศกลุ่มเชงเก้นไม่เกิน 90 วัน ในช่วงเวลา 6 เดือน ค่าธรรมเนียมวีซ่า 2,400 บาท

เพิ่มเติม: คู่มือท่องเที่ยวยุโรป

Google Map: