มหาวิหารเบอร์ลิน

มหาวิหารของนิกายโปรเตสแตนต์ที่ใหญ่ที่สุดในเบอร์ลิน ที่นี่มีนักท่องเที่ยวไปเยือนเป็นจำนวนมาก ภายในวิหารจะมีการจัดแสดงภาพและดนตรีตามโอกาสต่างๆ