ประตูแห่งประวัติศาสตร์ของกรุงเบอร์ลิน

ประตูบรันเดนบูร์ก (Brandenburg Gate) สัญลักษณ์ของเบอร์ลินที่ไม่ควรพลาด ประตูเมืองเก่าแก่ที่เหลืออยู่เพียงหนึ่งเดียว เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่รวมประวัติศาตร์ของเมืองนี้ไว้มากมาย

ที่อยู่: ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของใจกลางกรุงเบอร์ลิน ระหว่างถนน Unter den Linden กับถนน Ebertstraße และอยู่ทางทิศตะวันตกของจัตุรัส Pariser Platz

วิธีการเดินทาง:

  • นั่งเครื่องบินจากประเทศไทยไปลงที่สนามบิน Berlin Tegel Airport ระยะเวลาเดินทางประมาณ 14 ชั่วโมง

  • นั่งเครื่องบินจากประเทศไทยไปลงที่สนามบิน Berlin Schönefeld Airport ระยะเวลาเดินทางประมาณ 16 ชั่วโมง

ช่วงเวลาที่ควรไป:

  • เดือนมิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคม จะอยู่ในช่วงอากาศอบอุ่น

  • เดือนตุลาคมและพฤศจิกายน จะอยู่ในช่วงอากาศหนาว อากาศจะหนาวถึงติดลบในช่วงเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์

เวลาเปิด-ปิด: เปิด 24 ชั่วโมง

ค่าเข้าชม: เข้าชมฟรี

พักที่ไหนดี: Hotel Adlon Kempinski , Berlin Marriott Hotel , City landmark near Checkpoint Charlie

วีซ่า: เที่ยวเยอรมนีต้องทำวีซ่า โดยวีซ่าเชงเก้นสามารถพำนักในประเทศกลุ่มเชงเก้นไม่เกิน 90 วัน ในช่วงเวลา 6 เดือน ค่าธรรมเนียม 2,400 บาท

Google Map: