ภาพถ่ายมุมสวยของเมืองโคโลญจน์

หนึ่งในเมืองเก่าแก่ที่สุดของเยอรมนี ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญคือมหาวิหารโคโลญจน์ จุดถ่ายภาพยอดนิยมของเมืองคือบริเวณสะพาน Hohenzollern