โรเมอร์ เขตเมืองเก่าในแฟรงก์เฟิร์ต

เขตเมืองเก่าอันสวยงามของมหานครริมฝั่งแม่น้ำไมน์ ที่กลมกลืนไปกับความทันสมัย ในวันที่มีอากาศดีๆผู้คนจะมาเที่ยวพักผ่อนกันจนเต็มลานกว้าง