โรงละครเฮโรเดสอัตติกัสแห่งอะโครโพลิส

โรงละครเฮโรเดสอัตติกัส (Theatre of Atticus) ณ กรุงเอเธนส์ หรือ อะเธเน (Athens) หนึ่งในสองโรงละครในอะโครโพลิสป้อมปราการบนเทือกเขาสูง ถือเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสมัยนั้น ใครไม่ไปก็เหมือนมาไม่ถึงเอเธนส์

ที่อยู่: เอเธนส์, ประเทศกรีซ (Greece)

วิธีการเดินทาง: จากสนามบินสุวรรณภูมิ ไปยัง สนามบินเอเธนส์ ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 20 ชั่วโมง และการเดินทางในเอเธนส์นั้นค่อนข้างสะดวกสบาย สามารถเดินเท้าหรือนั่งรถบัส

ช่วงเวลาที่ควรไป: ตลอดทั้งปี

เวลาเปิด-ปิด:

  • ช่วงฤดูร้อน เมษายน - ตุลาคม ทุกวัน 8:00 น. - 19:30 น. (ยกเว้นวันจันทร์ 11:00น - 19.30น)

  • ช่วงฤดูหนาว พฤศจิกายน - มีนาคม ทุกวัน 8:00 น. - 19:30 น.

ค่าเข้าชม: 2 ยูโร

พักที่ไหนดี: โรงแรมรอยัล โอลิมปิค / ดิวานี่ อโครโพลิส โฮเต็ล

วีซ่า: เที่ยวกรีซต้องขอวีซ่า โดยวีซ่าเชงเก้นสามารถพำนักในประเทศกลุ่มเชงเก้นไม่เกิน 90 วัน ในช่วงเวลา 6 เดือน

Google Map: