วิหารพาร์เธนอนแห่งอะโครโพลิส

สถาปัตยกรรมกรีซโบราณที่มีชื่อเสียงที่สุด ทั้งด้านความงดงามและการก่อสร้าง เป็นหนึ่งในวิหารของอะโครโพลิส ใครไม่ไปก็เหมือนมาไม่ถึงเอเธนส์