วิวเครมลินยามค่ำคืน

เครมลินหรือป้อมแห่งมอสโก หรือเรียกอย่างง่ายว่า "เครมลิน" ในภาษารัสเซียนั้น มีความหมายแปลว่าป้อมปราการ ซึ่งภายในป้อมปราการหรือเครมลินนั้นก็จะประกอบไปด้วยพระราชวัง วิหารสำคัญๆ และที่ทำการของรัฐบาลต่างๆ แต่เรามักเรียกกันแบบรวมๆ ไปว่าพระราชวังเครมลิน

เครมลินแห่งมอสโกสร้างขึ้นพร้อมกับเมืองมอสโก อยู่ริมฝั่งแม่น้ำมอสควา มีกำแพงสูง 65 ฟุต ความยาวเกือบ 3 กม. ถือเป็นจุดท่องเที่ยวอันดับ 1 ของมอสโก และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยยูเนสโกเมื่อ ค.ศ. 1990

เวลาเปิด-ปิด: 10:00 - 18:00

ค่าเข้าชม: ราคาตั๋ว 700 RUB เด็กอายุต่ำกว่า 16 เข้าฟรี สามารถซื้อออนไลน์หรือที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว เปิด 9:30 - 16:30

วีซ่า: เที่ยวรัสเซียไม่เกิน 30 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า แต่ถ้าต้องการอยู่มากกว่า 30 วัน ต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง

เพิ่มเติม: คู่มือท่องเที่ยวยุโรป

Google Map: