น้ำพุหน้าพระราชวังฤดูร้อน

พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ (Peterhof หรือ Petrodvorets) ตั้งอยู่ริมทะเลทางใต้ของอ่าวฟินแลนด์ มีจุดเด่นอยู่ที่น้ำพุด้านหน้า (ปิดในฤดูหนาว) และน้ำพุอีกกว่า 140 แห่งโดยรอบ สวยงามอลังการมากๆ จัดเป็นสวนน้ำพุที่ยิ่งใหญ่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

ที่ตั้ง: ริมฝั่งทะเลบอลติก ด้านตะวันตกของเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย

เวลาเปิด-ปิดน้ำพุ:

  • เปิดแค่ในฤดูร้อน ปิดในฤดูหนาว โดยน้ำพุจะเริ่มเปิดวันที่ 1 พฤษภาคม ถึงกันยายน หรือ ตุลาคมของทุกปี

  • เช็ควันเปิด - ปิดอย่างเป็นทางการจากเว็บไซด์ http://eng.peterhofmuseum.ru/index.php lang=eng

วีซ่า: เที่ยวรัสเซียไม่เกิน 30 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า แต่ถ้าต้องการอยู่มากกว่า 30 วัน ต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง

เพิ่มเติม: คู่มือท่องเที่ยวยุโรป

Google Map: