หวงหลง มรดกโลกที่มีทิวทัศน์สวยงาม

อุทยานแห่งชาติหวงหลงมีธรรมชาติงดงามมากแห่งหนึ่งของจีน อยู่บนยอดเขาสูงที่มีหิมะปกคลุมเกือบตลอดปี ใกล้กับจิ่วจ้ายโกว ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ในปี 1992 จากองค์การยูเนสโก

ที่อยู่: ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลเสฉวน ประเทศจีน

วิธีการเดินทาง:

  • ขึ้นรถบัสจากสนามบินจิ่วไจ้โกว-หวงหลง ไป อุทยานแห่งชาติ Huanglong ระยะทาง 52 กิโลเมตร

  • รถยนต์ส่วนตัว จากเมืองเฉิงตู สามารถเลือกเดินทางได้ 2 เส้นทาง (ใช้เวลาเท่ากันประมาณ 8-9 ชั่วโมง)

  • เส้นทางสายตะวันตก ระยะทางประมาณ 430 กิโลเมตร จากเขื่อนชลประทานตูเจียงเอี้ยน เลียบลำน้ำหมินเจียง

  • เส้นทางสายตะวันออก ระยะทางประมาณ 520 กิโลเมตร ระยะทางไกลกว่า แต่มีทางด่วนยาว 170 กิโลเมตร เลียบลำน้ำฝูเจียง

ช่วงเวลาที่ควรไป: กันยายน - ตุลาคม

เวลาเปิด-ปิด: 8:00 -17:00

ค่าเข้าชม:

  • ไฮท์ซีซั่น ของทุกปี (1 เมษายน - 15 พฤศจิกายน ) ราคา 200 หยวน / คน

  • โลว์ซีซั่น ของทุกปี (16 พฤศจิกายน- 31 มีนาคม ) ราคา 60 หยวน / คน

  • เด็กที่มีความสูงไม่เกิน 1.2 เมตร, ผู้ใหญ่อายุ 70 ปีขึ้นไป , คนพิการ เข้าชมฟรี

เว็บไซต์: http://www.huanglong.com/

วีซ่า: เที่ยวจีนต้องขอวีซ่า

  • วีซ่านักท่องเที่ยว มีระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันที่เดินทางเข้า

  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าออกครั้งเดียว 1,000 บาท สำหรับ ระยะเวลาในการดำเนินการ 4 วันทำการ ค่าบริการศูนย์รับยื่น 500 บาท

Google Map: