ตราตรึง

อุทยานแห่งชาติย่าติง ปลายตุลาคม ต้นพฤจิกายน ท้องฟ้าโปร่ง ใบไม้เปลี่ยนสีตัดกับภูเขาหิมะ อากาศหนาว